Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

admin

Met regelmaat zitten wij met de gemeente om de tafel en brengen we allerlei zaken onder de aandacht over de staat van onderhoud en veiligheid van wegen, fietspaden, bruggen, verlichting, beschoeiingen en andere kwesties die spelen. Op woensdag 21 november jl. hebben we weer zo’n overleg gevoerd, waarbij we een behoorlijk lijstje met aandachtspunten bij ons hadden. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Wat betreft de steile opritten van de nieuwe (verhoogde) brug aan de Arembergerweg hebben we in elk geval reeds de toezegging gekregen dat er een oplossing gaat komen. Dorpsbelangen zal betrokken worden bij de precieze invulling daarvan.

Het is van het grootste belang dat wij als dorp aantonen dat er behoefte is aan (sociale) woningbouw. Door alle aangekondigde Natura 2000 maatregelen dreigt ons dorp ‘op slot’ te gaan, waardoor woningbouw niet meer mogelijk is. Gelukkig hebben wij inmiddels bij de gemeente en provincie een luisterend oor gevonden voor dit probleem en zijn wij gezamenlijk een oplossing aan het zoeken. Daarbij is het erg belangrijk dat wij de woonbehoefte van het dorp in kaart brengen.

Daarom ontvangt u binnenkort van Dorpsbelangen een enveloppe in de bus met daarin een enquêteformulier met begeleidende brief. Deze worden voor ons bezorgd door de vrijwilligers van de “Eij’t al-eurt?”, waarvoor onze dank. In de brief leggen wij uit waarom wij u vragen om het enquêteformulier in te vullen.

De maandag erna (of de dinsdag als u niet thuis bent) worden de door u ingevulde enquêteformulieren persoonlijk opgehaald door leden van ons bestuur. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête dan kunt u die hulp bij die gelegenheid krijgen.

 

Na ruim twaalf jaar is Ruud de Vries gestopt als bestuurslid van Dorpsbelangen. In die twaalf jaar heeft Ruud zich met veel enthousiasme ingezet voor de belangen van ons dorp. Ook was hij altijd bereid om hand- en spandiensten te verrichten waar dat nodig was. Of het nu bijvoorbeeld ging over het plaatsen en beheren van de Beltiger vlag bij het infopunt aan de Belterweg, het meehelpen aanleggen van een ijsbaantje of zorgen dat er koffie en thee in huis was voor de bestuursvergaderingen, Ruud zorgde er voor op zijn eigen bescheiden wijze. Ruud, namens het bestuur maar ook namens ons dorp: hartelijk bedankt!!

Deze weg loopt langs de gracht naar Zwartsluis en kennen we natuurlijk allemaal als Arembergerweg. Toch bleek dit niet de officiële naam te zijn. Tientallen jaren geleden heeft de toenmalige gemeente Brederwiede namelijk het besluit genomen om deze naam te wijzigen in Havezatherweg. Gelukkig is deze wijziging in de praktijk nooit echt doorgevoerd. Wij hebben de naam nu ook officieel weer terug laten wijzigen naar Arembergerweg, zodat dit ook gewoon de naam blijft!

In een eerdere nieuwsflits hebben wij bericht over de Natura2000 plannen in en om ons dorp.

Het bestuur heeft naar aanleiding van deze plannen in een brief aan de gemeente de zorgen over de leefbaarheid kenbaar gemaakt. De zorgen betreffen onder andere de gevolgen voor toekomstige woningbouw en gondelbouwlocaties.

De gemeente deelt de zorgen en is met ons in gesprek gegaan. Ook is door het bestuur ingesproken tijdens de politieke markt. Dit was voor ons als bestuur een uitgelezen kans om B&W en de raadsleden te informeren over de gevolgen.

 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente in de toekomst actiever zal meedenken over de gevolgen van de Natura2000 plannen van de provincie. Tijdens de politieke markt is besloten dat er over dit onderwerp een werkvergadering zal worden belegd met als doel de kennis over het Natura2000 dossier te vergroten.
 
Maar er zijn meer stappen gezet. Recent hebben wij als bestuur van Dorpsbelangen een gesprek gehad met enkele ambtenaren van de provincie en een ambtenaar van de gemeente. Daar is in prima sfeer gesproken over de doelen en hebben wij doorgevraagd over de gevolgen voor ons dorp. De projectleider vanuit de provincie gaf aan dat de plannen niet in beton gegoten zijn en dat zij graag met ons in gesprek zijn om tot een betere afweging te komen. Ook werd aangegeven dat de bewuste weilanden inderdaad minder geschikt zijn voor de specifieke doelen (het paapje en de grote vuurvlinder) en dat er inmiddels ook gesprekken gevoerd worden met Natuurmonumenten om te kijken naar geschikte leefgebieden binnen hun terreinen. Binnenkort spreekt het bestuur opnieuw met wethouder Marcel Scheringa.

We concluderen dat de problematiek in ons dorp op de kaart is gezet en de provincie en gemeente actief meedenken over het behoud van de leefbaarheid.

In de wijk Wilgenlaan, Berkenlaan, Meidoornlaan en Rodermondplantsoen zijn de rioleringen aan vervanging toe. Aangezien alle bestrating dan toch open moet, wil de gemeente in overleg met de bewoners een nieuw plan maken voor de wijk ten aanzien van parkeren, groenvoorziening, bestrating enz. Na de zomer ontvangen de bewoners van de gemeente een uitnodiging voor een bijeenkomst hierover.

Medio november starten de werkzaamheden aan de brug langs de Arembergergracht. Het gaat om de tweede brug vlak voor de bocht naar de Woldweg. Deze brug wordt ook ca. 1 meter verhoogd. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor auto’s. Voor fietsers (en voetgangers) wordt er een fietsbrug aangelegd. Naar verwachting is de uitvoering voor de Kerstdagen afgerond.

Gemiddeld geven we één maandsalaris per jaar uit aan energie. En maar liefst één op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Daarnaast zijn er veel huizenbezitters die comfortproblemen in huis ervaren, met koude tocht of te warme zolders. In al deze gevallen kan energiebesparing uitkomst bieden. Met isolatie is er fors geld te besparen op de rekening, is het ’s winters warm en zomers lekker koel. En zonnepanelen? Ook dat is een goede investering; vergelijkbaar met 6% rente op bank.

Maar wat is een goede keuze om geld en energie te besparen? Want: ieder huis is anders! En niet alle bewoners hebben geld om te investeren in een duurzame woningverbetering. Hoe pak je zoiets aan?

Energieloket Duurzaam Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft – samen met andere gemeenten in West Overijssel – het digitaal energieloket opgezet. www.energieloket-west-overijssel.nl is hét onafhankelijke startpunt voor alle vragen over energiebesparing en –opwekking. Veel huizenbezitters associëren energiebesparing met een hoop gedoe, maar de website kan huizenbezitters net dat ene zetje geven om toch ook op de bovenverdieping HR++ glas te plaatsen, zonnepanelen te laten installeren of de spouwmuur te isoleren. Wist u dat de gemiddelde terugverdientijd van deze maatregelen maar vier jaar is?

Wat kun je op de website vinden?

Er is een aantal interessante diensten te vinden via www.energieloket-west-overijssel.nl:

-       Een energiecheck waarmee u uw energieverbruik vergelijkt met vergelijkbare huishoudens en de buurt.
-       Een zonnepanelen check waarmee u kunt zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
-       Online energieadvies (quickscan), waarmee u kunt bepalen wat de meest logische energiebesparende investering voor uw huis is. Een advies op maat!
In een overzichtelijk rapport met kosten, baten en te verwachten energielabel.
-       Informatie over het energielabel, muurisolatie, zonnepanelen, vloerisolatie, dakisolatie, HR++ glas, zonneboiler en duurzame verwarming.
-       Een overzicht van regionale bedrijven, die u beloftes doen op het gebied van kwaliteit.
-       Handige checklists voor het aanvragen en beoordelen van offertes.
-       Informatie over subsidie en de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief zodat u nooit meer iets mist over subsidies of acties in de buurt.
-       Informatie en hulp bij het aanvragen van goedkope financiering voor uw (duurzame) verbouwing, installatie of isolatieklus.
-       Handige checklists voor het beoordelen van de werkzaamheden.

Via onze facebookpagina delen we ook tips en trucs om energie te besparen. Zie https://www.facebook.com/Energieloket-West-Overijssel-1882328385316836/  of zoek op ‘Energieloket West Overijssel’ en vind onze pagina leuk!

Gratis energiescan

Naast digitale hulp, kunnen inwoners van de gemeente Steenwijkerland ook gebruik maken van een gratis energiescan aan huis. Een erkend energieadviseur komt langs, bespreekt het gas- en elektraverbruik en geeft aan welke energiebesparende mogelijkheden er zijn. Gemeente Steenwijkerland subsidieert de eerste 100 scans! Aanmelden kan via https://www.energieloket-west-overijssel.nl/dienst/advies. Let op: op de aanmeldpagina staat ‘Een onafhankelijke energieadviseur? Het kost u wat geld, maar dan voelt het wel zo vertrouwd!’, maar gemeente Steenwijkerland subsidieert de eerste 100 scans 100%! Wees er dus snel bij.

Inlopen?

Zes keer per jaar verzorgt het energieloket in samenwerking met DCZ een informatieavond energiezuinig en comfortabel wonen. Volgende week dinsdag, 7 juni, is om 19.30 uur in de Burght in Vollenhove zo’n informatieavond. Op donderdag 13 juli staan we van 16.00 – 20.00 uur op de Markt in Steenwijk en is iedereen van harte welkom om even langs te lopen en vragen te stellen over energie besparen. De locatie en tijden van de inloopavonden die we in het najaar organiseren, worden bekendgemaakt via de website en op de gemeentepagina in de Steenwijker Express.

Voor u weer een nieuwsbrief van Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot. Het is al even geleden dat er een nieuwsbrief geweest is. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is, in tegendeel zelfs. Als bestuur van Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot kunnen we terug kijken op een drukke tijd waarin veel gebeurd is. Graag willen wij u met deze nieuwsbrief een overzicht daarvan geven.

Allereerst de woningbouw. Na jaren van wachten en hopen is er weer zicht op woningbouw. De raad heeft groen licht gegeven voor het bouwen van een rietloods, het slopen van een oude en de bouw van 10 woningen, zgn. plan Lok. Graag hadden wij middels deze brief een informatieavond aan willen kondigen over het allerlaatste nieuws betreffende de woningbouw, maar helaas is dit nog niet het geval.

We hopen dat dit binnenkort wel kan gebeuren, met nieuws over de 10 woningen die gebouwd gaan worden aan de Belterweg.

Daarnaast willen we ook verder gaan met woningbouw aan de Vaste Belterweg. Het oude plan van ruim 20 jaar geleden is weer opgepakt en Dorpsbelangen gaat opnieuw proberen om dit plan van de grond te krijgen. Wel is dit niet iets wat snel te bewerkstelligen is. Maar met het oog op de toekomst zou het fijn zijn wanneer het alsnog gerealiseerd zou kunnen worden en ook daar woningbouw komt. St. Dorpsbelangen gaat hier in ieder geval haar uiterste best voor doen.

Dan snel internet. Het is reeds weer een aantal maanden geleden dat KPN de mast heeft geplaatst in ons dorp.

Na wat opstartproblemen zijn nu de meeste problemen opgelost. Er was, met name in het begin, onduidelijkheid over het afsluiten van een abonnement. Dit moest wel gebeuren vanwege het juridische aspect (ook al wilde je geen wijziging in je huidige abonnement). KPN is inmiddels op de hoogte gebracht van het feit dat deze informatie essentieel was geweest om met ons te delen.

Het glasvezel project van CIF heeft de afgelopen maanden wat stil gelegen. De verwachting is dat al gauw de vraagbundeling plaats zal vinden. Dit gebeurd in 5 gemeenten (Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Zwolle en Kampen). Het project zal pas doorgaan wanneer meer dan 50% van de gevraagde aansluitingen mee willen doen. Wel geldt de 50% voor het gehele gebied.

Wanneer er meer duidelijkheid is betreffende de planning, zal dit zsm bekend worden gemaakt.

Zorg en ondersteuning. Een onderwerp wat regelmatig aan bod komt. Ook daarin is veel veranderd maar het gaat nog meer veranderen. Ons bestuurslid, Jan Dijkstra heeft zich hier in verdiept en met name bekeken wat dit voor ons als Beltigers kan betekenen. Voor zijn toelichting en het uitgebreide schrijven hierover willen wij graag verwijzen naar onze site, www.dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

Wandelpad

Wij zijn voornemens om jullie wat vaker te informeren over wat er speelt bij St. Dorpsbelangen en waar wij ons mee bezighouden. Dat gaan wij doen door middel van een maandelijkse nieuwsflits per e-mail. Ook andere zaken die voor het dorp van belang zijn zullen wij hierin vermelden.

Enige tijd geleden zijn we begonnen met het verzamelen van jullie e-mail adressen. Wil je onze nieuwsflits ook ontvangen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen aan info@dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

We zijn nog op zoek naar iemand die ons één keer per maand wil helpen met het maken en versturen van deze nieuwsflits. Vind je het leuk om een beetje met de computer te ‘knutselen’ meld je dan aan op bovengenoemd e-mailadres.

Naast deze nieuwsflits zullen wij regelmatig de bekende schriftelijke en uitgebreide nieuwsbrief blijven verzorgen.

Duurzaam Belt-Schutsloot. Op dit moment zijn we druk bezig om een leuk project van de grond te krijgen. Het zou geweldig zijn wanneer wij met elkaar iets kunnen bedenken wat goed uitvoerbaar is als een duurzaamheidsproject in Belt-Schutsloot.

Iedereen wordt daarom uitgenodigd om het Duurzaamheidscafé te bezoeken op woensdag 17 mei vanaf 19.45. Ook huis-aan-huis komt nog een uitnodiging hiervoor.

Kom erbij want het lukt alleen als iedere Beltiger er aan meedoet!! Meer informatie hierover kunt u lezen op de site van Duurzaam Belt-Schutsloot, http://duurzaambelt-schutsloot.nl.

De bruggen in ons dorp liggen er inmiddels ruim 50 jaar en dat is te merken. Binnenkort wordt begonnen met het onderhoud van brugnummer 20 (Belterweg, bij Van der Lely). Hiervan worden fundering en landhoofden vervangen. De verwachting is dat dit ongeveer 3 weken zal duren. Meer informatie volgt, maar houdt u ook de Steenwijker Expres in de gaten.

Daarbij zou St. Dorpsbelangen graag zien dat de vervelende knik in de doorgang ook aangepakt gaat worden.

Het verzoek daarvoor is inmiddels bij de gemeente ingediend. Nu is het afwachten of dit ingewilligd wordt.

Omdat in deze periode al het verkeer over De Noorderweg moet -en deze niet al te breed is- verzoeken wij iedereen die aan deze weg woont, de weg en berm zoveel mogelijk vrij te laten.

De verwachting is dat de vervanging van Brug 36 (Arembergerweg) plaats vindt in november van dit jaar. Ook hier komt nog meer informatie over.

De laatste brug die dit jaar onderhanden genomen wordt is Brug 38 (bij ’t Hoekie, Gert Stam). Deze brug zal helemaal vervangen worden.

De scheur aan de bovenkant in brug 15(winkel) is inmiddels gerepareerd.

 

Ook staat op stapel om nog een 2de infopunt te plaatsen, tegen over de Aremberbrug bij het rioolgemaal. Dit wordt iets anders dan de 1ste bij de loswal maar ook hiervan is de bedoeling om op een leuke en speelse manier informatie over De Belt te geven.

Vervanging riolering Meidoornlaan, Wilgenlaan, Berkenlaan, F. Rodermondplantsoen. De gemeente heeft kenbaar gemaakt deze werkzaamheden te willen aanpakken. De bestrating en herinrichting van de Wilgenlaan zou ook in 2017 gebeuren zodat dit 1 project kan worden.

De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken hoe de vervanging en herinrichting van de Wilgenlaan het beste kan gebeuren. Ook hierover volgt nog nadere informatie.

 

St. Dorpsbelangen heeft ook een nieuwe AED aangeschaft. De AED die bij de winkel hing was al een kleine 10 jaar oud. De afgelopen jaren zijn de AED’s behoorlijk vernieuwd en daardoor makkelijker geworden.

Omdat de oude nog in goede staat was is hiervoor ook een plek gezocht. Deze komt nu bij de snackbar van Helmuth van de Belt te hangen.

Dan was er een kale plek in het speeltuintje. Het draaimolentoestel vertoonde mankementen en is door de gemeente opgehaald. De gemeente beloofde dat deze wel weer terug zou komen en inmiddels staat hij weer op de bekende plaats

Dan willen wij hierbij nog graag enkele personen bedanken:

* Als 1ste Joop Stam die lange tijd bestuurslid geweest is van St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot. Door zijn raadslidmaatschap was dit niet meer mogelijk maar als vraagbaak bleef hij beschikbaar. Om gezondheidsreden is dit nu gestopt.

* Antje Doorenspeet, die wij ook altijd om informatie kunnen vragen en iedere keer weer bereid is om mee te denken.

* Bert Jan Netjes, voor de afgelopen 3 jaar als voorzitter/bestuurslid.

* Henk en Hennie Korthoef waar onze AED hangt. Zij doen dit met een geweldige inzet.

* Chiel en Marry voor het schoonhouden van het infopunt Loswal.

* Onze klankbordgroepleden. Deze groep bestaat uit ongeveer 35 personen en is een afspiegeling van ons dorp wat betreft leeftijd en het verenigingsgebeuren.

* Verder iedereen die op wat voor manier iets heeft gedaan voor Dorpsbelangen.

Deze nieuwsbrief is ook digitaal te vinden, eveneens op onze site: www.dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ons altijd mailen (info@dorpsbelanbenbelt-Schutsloot.nl)of bellen.

 

Namens het bestuur St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot,

Secr. Jetty de Jonge

Tot voor kort kwam de zorg “naar je toe”. Was er wat met je gezondheid dan kwam de huisarts. Was het ernstig, dan vloog je het hospitaal in. Mocht het nodig zijn dan kwam de wijkverpleegster aan huis. Zij was vaak een duizendpoot en regelde van alles. Wanneer ze met pensioen ging kreeg zij meestal een bos bloemen en een nieuwe fiets.

Al met al ging de gezondsheidzorg teveel kosten en de overheid bedacht drie decentralisaties in het sociale domein. Moeilijke begrippen, maar dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning van de burger en niet de overheid. Het gevolg is een drietal wetten en een vracht aan begrippen en afkortingen. Daar gaan we:

Allereerst het omzetten van de AWBZ [ algemene wet bijzondere ziektekosten ] naar de WMO [ wet maatschappelijke ondersteuning ] en de Zvw [ Zorgverzekeringswet ] .
Voor Belt-Schutsloot is vooral de WMO van belang.

Wat houdt de WMO in?

Deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning stelt de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van haar inwoners. Deze “van overheid naar gemeente “ werkwijze moet bezuinigingen opleveren via zelfredzaamheid van de burger. Dit wordt transitie of kanteling genoemd. De burger moet in eerste instantie hulp zoeken in zijn eigen sociale netwerk [ familie, vrienden, buren. Het begrip MANTELZORG doet zijn intrede ]. Lukt dat niet dan biedt de overheid / gemeente “zorg op maat “ via het “keukentafelgesprek” met een WMO-consulent van de gemeente.

Dan kennen we ook nog: de PARTICIPATIEWET. Deze wet vervangt: a  de WWB [wet werk en bijstand / b  de WSW [ wet sociale werkvoorziening ] / c  deels de WAJONG [wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ].
Doel van deze wet: meer mensen met ziekte / beperking aan het werk krijgen.

en tenslotte: de JEUGDWET. Gemeenten hebben jeugdhulpplicht voor kinderen tot 18 jaar.

De ZORG en ONDERSTEUNING komt dus vanaf 1 januari 2015 niet meer naar je toe, je moet die zelf zoeken. Aanvragen daarvoor kun je indienen bij het WMO zorgloket van de gemeente.

Dan nog een hele serie begrippen die met deze nieuwe situatie te maken hebben zoals:

1 / VEILIG THUIS ORGANISATIE: meldpunt huiselijk geweld / kindermishandeling.
2 / SENSOOR: anoniem met iemand praten / kindertelefoon.
3 / MEE: ondersteuning mensen met beperking.
4 / BUREAU VRIJWILLIGERSWERK . Valt onder welzijnsorganisatie TIMPAAN . Digitale vacaturebank.
5 / THUISZORGORGANISATIES.
6 / KERK.
7 / PRESENT.
8 / VOEDSELBANK.
9 / NOODFONDSEN.

Voor velen vaak een doolhof aan begrippen wat het gevaar inhoud van “ ik zoek het zelf wel uit “. Daarmee kunnen burgers zichzelf tekort doen.

Wij kennen hier dus het WMOzorgloket van de gemeente Steenwijkerland. Inwoners van Steenwijk kunnen daar op het fietsje heen. Voor de Beltigers is het of auto pakken of via internet / digitaal. Dat laatste is niet voor iedereen weggelegd.

Mogelijk is een plaatselijk ZORGLOKET, waar de inwoners van BELT-SCHUTSLOOT met hun problemen terecht kunnen voor advies en ondersteuning, een zinvolle gedachte.

J. G. Dijkstra.