Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Het is van het grootste belang dat wij als dorp aantonen dat er behoefte is aan (sociale) woningbouw. Door alle aangekondigde Natura 2000 maatregelen dreigt ons dorp ‘op slot’ te gaan, waardoor woningbouw niet meer mogelijk is. Gelukkig hebben wij inmiddels bij de gemeente en provincie een luisterend oor gevonden voor dit probleem en zijn wij gezamenlijk een oplossing aan het zoeken. Daarbij is het erg belangrijk dat wij de woonbehoefte van het dorp in kaart brengen.

Daarom ontvangt u binnenkort van Dorpsbelangen een enveloppe in de bus met daarin een enquêteformulier met begeleidende brief. Deze worden voor ons bezorgd door de vrijwilligers van de “Eij’t al-eurt?”, waarvoor onze dank. In de brief leggen wij uit waarom wij u vragen om het enquêteformulier in te vullen.

De maandag erna (of de dinsdag als u niet thuis bent) worden de door u ingevulde enquêteformulieren persoonlijk opgehaald door leden van ons bestuur. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête dan kunt u die hulp bij die gelegenheid krijgen.