Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Met regelmaat zitten wij met de gemeente om de tafel en brengen we allerlei zaken onder de aandacht over de staat van onderhoud en veiligheid van wegen, fietspaden, bruggen, verlichting, beschoeiingen en andere kwesties die spelen. Op woensdag 21 november jl. hebben we weer zo’n overleg gevoerd, waarbij we een behoorlijk lijstje met aandachtspunten bij ons hadden. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Wat betreft de steile opritten van de nieuwe (verhoogde) brug aan de Arembergerweg hebben we in elk geval reeds de toezegging gekregen dat er een oplossing gaat komen. Dorpsbelangen zal betrokken worden bij de precieze invulling daarvan.

Het is van het grootste belang dat wij als dorp aantonen dat er behoefte is aan (sociale) woningbouw. Door alle aangekondigde Natura 2000 maatregelen dreigt ons dorp ‘op slot’ te gaan, waardoor woningbouw niet meer mogelijk is. Gelukkig hebben wij inmiddels bij de gemeente en provincie een luisterend oor gevonden voor dit probleem en zijn wij gezamenlijk een oplossing aan het zoeken. Daarbij is het erg belangrijk dat wij de woonbehoefte van het dorp in kaart brengen.

Daarom ontvangt u binnenkort van Dorpsbelangen een enveloppe in de bus met daarin een enquêteformulier met begeleidende brief. Deze worden voor ons bezorgd door de vrijwilligers van de “Eij’t al-eurt?”, waarvoor onze dank. In de brief leggen wij uit waarom wij u vragen om het enquêteformulier in te vullen.

De maandag erna (of de dinsdag als u niet thuis bent) worden de door u ingevulde enquêteformulieren persoonlijk opgehaald door leden van ons bestuur. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête dan kunt u die hulp bij die gelegenheid krijgen.

 

Na ruim twaalf jaar is Ruud de Vries gestopt als bestuurslid van Dorpsbelangen. In die twaalf jaar heeft Ruud zich met veel enthousiasme ingezet voor de belangen van ons dorp. Ook was hij altijd bereid om hand- en spandiensten te verrichten waar dat nodig was. Of het nu bijvoorbeeld ging over het plaatsen en beheren van de Beltiger vlag bij het infopunt aan de Belterweg, het meehelpen aanleggen van een ijsbaantje of zorgen dat er koffie en thee in huis was voor de bestuursvergaderingen, Ruud zorgde er voor op zijn eigen bescheiden wijze. Ruud, namens het bestuur maar ook namens ons dorp: hartelijk bedankt!!

Deze weg loopt langs de gracht naar Zwartsluis en kennen we natuurlijk allemaal als Arembergerweg. Toch bleek dit niet de officiële naam te zijn. Tientallen jaren geleden heeft de toenmalige gemeente Brederwiede namelijk het besluit genomen om deze naam te wijzigen in Havezatherweg. Gelukkig is deze wijziging in de praktijk nooit echt doorgevoerd. Wij hebben de naam nu ook officieel weer terug laten wijzigen naar Arembergerweg, zodat dit ook gewoon de naam blijft!

In een eerdere nieuwsflits hebben wij bericht over de Natura2000 plannen in en om ons dorp.

Het bestuur heeft naar aanleiding van deze plannen in een brief aan de gemeente de zorgen over de leefbaarheid kenbaar gemaakt. De zorgen betreffen onder andere de gevolgen voor toekomstige woningbouw en gondelbouwlocaties.

De gemeente deelt de zorgen en is met ons in gesprek gegaan. Ook is door het bestuur ingesproken tijdens de politieke markt. Dit was voor ons als bestuur een uitgelezen kans om B&W en de raadsleden te informeren over de gevolgen.

 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente in de toekomst actiever zal meedenken over de gevolgen van de Natura2000 plannen van de provincie. Tijdens de politieke markt is besloten dat er over dit onderwerp een werkvergadering zal worden belegd met als doel de kennis over het Natura2000 dossier te vergroten.
 
Maar er zijn meer stappen gezet. Recent hebben wij als bestuur van Dorpsbelangen een gesprek gehad met enkele ambtenaren van de provincie en een ambtenaar van de gemeente. Daar is in prima sfeer gesproken over de doelen en hebben wij doorgevraagd over de gevolgen voor ons dorp. De projectleider vanuit de provincie gaf aan dat de plannen niet in beton gegoten zijn en dat zij graag met ons in gesprek zijn om tot een betere afweging te komen. Ook werd aangegeven dat de bewuste weilanden inderdaad minder geschikt zijn voor de specifieke doelen (het paapje en de grote vuurvlinder) en dat er inmiddels ook gesprekken gevoerd worden met Natuurmonumenten om te kijken naar geschikte leefgebieden binnen hun terreinen. Binnenkort spreekt het bestuur opnieuw met wethouder Marcel Scheringa.

We concluderen dat de problematiek in ons dorp op de kaart is gezet en de provincie en gemeente actief meedenken over het behoud van de leefbaarheid.

In de wijk Wilgenlaan, Berkenlaan, Meidoornlaan en Rodermondplantsoen zijn de rioleringen aan vervanging toe. Aangezien alle bestrating dan toch open moet, wil de gemeente in overleg met de bewoners een nieuw plan maken voor de wijk ten aanzien van parkeren, groenvoorziening, bestrating enz. Na de zomer ontvangen de bewoners van de gemeente een uitnodiging voor een bijeenkomst hierover.

Medio november starten de werkzaamheden aan de brug langs de Arembergergracht. Het gaat om de tweede brug vlak voor de bocht naar de Woldweg. Deze brug wordt ook ca. 1 meter verhoogd. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor auto’s. Voor fietsers (en voetgangers) wordt er een fietsbrug aangelegd. Naar verwachting is de uitvoering voor de Kerstdagen afgerond.

Gemiddeld geven we één maandsalaris per jaar uit aan energie. En maar liefst één op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Daarnaast zijn er veel huizenbezitters die comfortproblemen in huis ervaren, met koude tocht of te warme zolders. In al deze gevallen kan energiebesparing uitkomst bieden. Met isolatie is er fors geld te besparen op de rekening, is het ’s winters warm en zomers lekker koel. En zonnepanelen? Ook dat is een goede investering; vergelijkbaar met 6% rente op bank.

Maar wat is een goede keuze om geld en energie te besparen? Want: ieder huis is anders! En niet alle bewoners hebben geld om te investeren in een duurzame woningverbetering. Hoe pak je zoiets aan?

Energieloket Duurzaam Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft – samen met andere gemeenten in West Overijssel – het digitaal energieloket opgezet. www.energieloket-west-overijssel.nl is hét onafhankelijke startpunt voor alle vragen over energiebesparing en –opwekking. Veel huizenbezitters associëren energiebesparing met een hoop gedoe, maar de website kan huizenbezitters net dat ene zetje geven om toch ook op de bovenverdieping HR++ glas te plaatsen, zonnepanelen te laten installeren of de spouwmuur te isoleren. Wist u dat de gemiddelde terugverdientijd van deze maatregelen maar vier jaar is?

Wat kun je op de website vinden?

Er is een aantal interessante diensten te vinden via www.energieloket-west-overijssel.nl:

-       Een energiecheck waarmee u uw energieverbruik vergelijkt met vergelijkbare huishoudens en de buurt.
-       Een zonnepanelen check waarmee u kunt zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
-       Online energieadvies (quickscan), waarmee u kunt bepalen wat de meest logische energiebesparende investering voor uw huis is. Een advies op maat!
In een overzichtelijk rapport met kosten, baten en te verwachten energielabel.
-       Informatie over het energielabel, muurisolatie, zonnepanelen, vloerisolatie, dakisolatie, HR++ glas, zonneboiler en duurzame verwarming.
-       Een overzicht van regionale bedrijven, die u beloftes doen op het gebied van kwaliteit.
-       Handige checklists voor het aanvragen en beoordelen van offertes.
-       Informatie over subsidie en de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief zodat u nooit meer iets mist over subsidies of acties in de buurt.
-       Informatie en hulp bij het aanvragen van goedkope financiering voor uw (duurzame) verbouwing, installatie of isolatieklus.
-       Handige checklists voor het beoordelen van de werkzaamheden.

Via onze facebookpagina delen we ook tips en trucs om energie te besparen. Zie https://www.facebook.com/Energieloket-West-Overijssel-1882328385316836/  of zoek op ‘Energieloket West Overijssel’ en vind onze pagina leuk!

Gratis energiescan

Naast digitale hulp, kunnen inwoners van de gemeente Steenwijkerland ook gebruik maken van een gratis energiescan aan huis. Een erkend energieadviseur komt langs, bespreekt het gas- en elektraverbruik en geeft aan welke energiebesparende mogelijkheden er zijn. Gemeente Steenwijkerland subsidieert de eerste 100 scans! Aanmelden kan via https://www.energieloket-west-overijssel.nl/dienst/advies. Let op: op de aanmeldpagina staat ‘Een onafhankelijke energieadviseur? Het kost u wat geld, maar dan voelt het wel zo vertrouwd!’, maar gemeente Steenwijkerland subsidieert de eerste 100 scans 100%! Wees er dus snel bij.

Inlopen?

Zes keer per jaar verzorgt het energieloket in samenwerking met DCZ een informatieavond energiezuinig en comfortabel wonen. Volgende week dinsdag, 7 juni, is om 19.30 uur in de Burght in Vollenhove zo’n informatieavond. Op donderdag 13 juli staan we van 16.00 – 20.00 uur op de Markt in Steenwijk en is iedereen van harte welkom om even langs te lopen en vragen te stellen over energie besparen. De locatie en tijden van de inloopavonden die we in het najaar organiseren, worden bekendgemaakt via de website en op de gemeentepagina in de Steenwijker Express.

Tot voor kort kwam de zorg “naar je toe”. Was er wat met je gezondheid dan kwam de huisarts. Was het ernstig, dan vloog je het hospitaal in. Mocht het nodig zijn dan kwam de wijkverpleegster aan huis. Zij was vaak een duizendpoot en regelde van alles. Wanneer ze met pensioen ging kreeg zij meestal een bos bloemen en een nieuwe fiets.

Al met al ging de gezondsheidzorg teveel kosten en de overheid bedacht drie decentralisaties in het sociale domein. Moeilijke begrippen, maar dat betekent dat vanaf 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning van de burger en niet de overheid. Het gevolg is een drietal wetten en een vracht aan begrippen en afkortingen. Daar gaan we:

Allereerst het omzetten van de AWBZ [ algemene wet bijzondere ziektekosten ] naar de WMO [ wet maatschappelijke ondersteuning ] en de Zvw [ Zorgverzekeringswet ] .
Voor Belt-Schutsloot is vooral de WMO van belang.

Wat houdt de WMO in?

Deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning stelt de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van haar inwoners. Deze “van overheid naar gemeente “ werkwijze moet bezuinigingen opleveren via zelfredzaamheid van de burger. Dit wordt transitie of kanteling genoemd. De burger moet in eerste instantie hulp zoeken in zijn eigen sociale netwerk [ familie, vrienden, buren. Het begrip MANTELZORG doet zijn intrede ]. Lukt dat niet dan biedt de overheid / gemeente “zorg op maat “ via het “keukentafelgesprek” met een WMO-consulent van de gemeente.

Dan kennen we ook nog: de PARTICIPATIEWET. Deze wet vervangt: a  de WWB [wet werk en bijstand / b  de WSW [ wet sociale werkvoorziening ] / c  deels de WAJONG [wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten ].
Doel van deze wet: meer mensen met ziekte / beperking aan het werk krijgen.

en tenslotte: de JEUGDWET. Gemeenten hebben jeugdhulpplicht voor kinderen tot 18 jaar.

De ZORG en ONDERSTEUNING komt dus vanaf 1 januari 2015 niet meer naar je toe, je moet die zelf zoeken. Aanvragen daarvoor kun je indienen bij het WMO zorgloket van de gemeente.

Dan nog een hele serie begrippen die met deze nieuwe situatie te maken hebben zoals:

1 / VEILIG THUIS ORGANISATIE: meldpunt huiselijk geweld / kindermishandeling.
2 / SENSOOR: anoniem met iemand praten / kindertelefoon.
3 / MEE: ondersteuning mensen met beperking.
4 / BUREAU VRIJWILLIGERSWERK . Valt onder welzijnsorganisatie TIMPAAN . Digitale vacaturebank.
5 / THUISZORGORGANISATIES.
6 / KERK.
7 / PRESENT.
8 / VOEDSELBANK.
9 / NOODFONDSEN.

Voor velen vaak een doolhof aan begrippen wat het gevaar inhoud van “ ik zoek het zelf wel uit “. Daarmee kunnen burgers zichzelf tekort doen.

Wij kennen hier dus het WMOzorgloket van de gemeente Steenwijkerland. Inwoners van Steenwijk kunnen daar op het fietsje heen. Voor de Beltigers is het of auto pakken of via internet / digitaal. Dat laatste is niet voor iedereen weggelegd.

Mogelijk is een plaatselijk ZORGLOKET, waar de inwoners van BELT-SCHUTSLOOT met hun problemen terecht kunnen voor advies en ondersteuning, een zinvolle gedachte.

J. G. Dijkstra.

De gemeente en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor zijn de inzamelroutes voor 2017 gewijzigd.
Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt.