Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

In de afgelopen week hebben wij gelukkig hulp gekregen van een jurist. Er is intensief overleg geweest over de kwestie glasvezel. Wij komen tot de conclusie dat Rendo en Glasvezel Buitenaf niet gevoelig zijn gebleken voor alle aandacht in de publiciteit en de overhandigde petitie. Ook het inspreken vorige week door Hans Meijer bij de Gemeenteraad heeft geen resultaat opgeleverd.

Ondertussen proberen Rendo en Glasvezel Buitenaf halsoverkop de aansluitingen te realiseren. Velen van ons hebben vooruitlopend op de aansluiting een modem ontvangen of zijn benaderd voor een afspraak voor de installatie daarvan. Er rest ons nu nog alleen nog het overgaan tot actie. We moeten nu een vuist maken en één front vormen. Daar zijn we goed in, dat hebben we in het verleden al vaker bewezen! Glasvezel graag, maar op deze manier hoeft het niet van ons!

Onder supervisie van de jurist is er een brief opgesteld, waarmee wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen inroepen wegens misleiding. Deze brief moet door ieder van ons aangetekend aan zowel de provider als aan Glasvezel buitenaf worden verstuurd. Nu is het zo dat deze brief niet voor iedereen dezelfde gegevens moet bevatten. Er zijn verschillende providers in het spel en ook verschillende momenten van afsluiten van het contract. En de brief moet gepersonaliseerd worden. Dorpsbelangen gaat jullie daarom hierbij helpen.

Op dinsdag 21 januari en woensdag 22 januari zitten een aantal van ons met laptop en printer gereed in het Dorpshuis van half acht tot negen uur. Samen met jullie maken we dan voor jullie de brieven. We vragen van jullie om mee te brengen:

-  De bevestiging van de provider over het afsluiten van het contract. De meesten van jullie hebben dit ondertekend tijdens de bijeenkomst in het Dorpshuis op 12 december 2017. Aan niemand is bij die gelegenheid een kopie overhandigd door de provider, maar iedereen heeft kort daarna een bevestiging per e-mail of een schriftelijke bevestiging ontvangen. Maar ook daarna was het nog mogelijk om een contract af te sluiten. Altijd gevolgd door een bevestiging. Breng dit s.v.p. mee.

-  Per aansluiting moeten er twee aangetekende brieven worden verstuurd. Deze kosten € 8,80 per stuk en wij maken nog bijkomende kosten voor het printen, de enveloppen enz. Daarom vragen wij per aansluiting om een bedrag van € 20,– mee te brengen. Het verzenden wordt ook door ons verzorgd.

Al met al wordt dit best een hele operatie en we weten natuurlijk niet wat de uitkomst zal worden. Uitgangspunt blijft dat we allemaal glasvezel willen. Het zal alleen langer gaan duren verwachten we. Daar staat tegenover dat de financiële gevolgen voor Glasvezel Buitenaf en voor de providers enorm zullen zijn als wij massaal afhaken! Gerekend met een bedrag van € 1.900,– per aansluiting zou dit, als 100 dorpsgenoten meedoen met deze actie, een strop van € 190.000,– voor hun opleveren. Want zij hebben wel al geïnvesteerd op de aanleg. Er zijn in ons dorp in totaal ongeveer 150 aansluitingen aangevraagd. En daar komen maandelijkse abonnementskosten voor de providers nog bij. Wij hopen dus dat zoveel mogelijk dorpelingen meedoen!

Natuurlijk hebben we ook nagedacht over en besproken met de jurist wat er naar aanleiding van onze actie zou kunnen gebeuren.

Het zou kunnen dat de provider en Glasvezel Buitenaf ons proberen ‘uit te roken’. Niets doen en afwachten of wij toegeven, zodat we toch glasvezel kunnen krijgen. Maar ondertussen is er een behoorlijk grote investering gedaan en is er iemand die zijn geld terug wil gaan zien lijkt ons.

Ook zou het kunnen dat zij jullie in recht gaan betrekken, een vordering tot betaling in gaan stellen bij de Rechtbank. Dat is voor hun dan natuurlijk wel een dingetje, met zoveel adressen en verschillende brieven. Maar theoretisch zou het kunnen.
En dan zou het nog kunnen dat zij één of een paar adressen uitpikken om een proefproces te voeren. Als Dorpsbelangen hebben wij geen financiële middelen om de kosten van deze processen in dat geval te betalen. Maar wij zullen ons in dat geval hard maken om deze middelen bij elkaar te krijgen met hulp van jullie. Er zijn al een paar donaties aan ons gedaan voor juridische kosten.

Nog een paar dingen zijn belangrijk om te weten:

- In de te versturen brief wordt de afgegeven machtiging om eenmalig € 1.900,– of maandelijks € 15,– ingetrokken. Mocht er toch een bedrag van jullie rekening worden geïncasseerd, dan kun je dit via internetbankieren eenvoudig ongedaan maken.

Heb je geen internetbankieren neem dan contact op met je bank om het bedrag terug te boeken.
- Heb je inmiddels een modem ontvangen, stuur dit dan liefst ongeopend terug naar je provider. Maar ook al heb je hem uitgepakt en misschien zelfs al geïnstalleerd, stuur hem dan toch zo compleet mogelijk terug.

- Ben je gebeld om een afspraak te maken voor de installatie door een monteur, bel dan met je provider en zeg de afspraak af.

- In de te versturen brief geven we ook aan dat er alleen schriftelijk op gereageerd kan worden door de provider of door Glasvezel Buitenaf. Word je toch gebeld hierover, geef dan aan dat je er niet telefonisch over wilt praten en dat je een schriftelijke reactie verwacht.

Heb je bij één van deze zaken of wellicht iets anders, hulp nodig, dan kun je contact opnemen met Hans Meijer op telefoonnummer 06 – 29 02 10 88.

Wij betrekken ook andere dorpen uit het buitengebied die in dezelfde situatie zitten. Want deze actie gaat alleen resultaat opleveren als we met heel velen deelnemen!

Het is erg onrechtvaardig wat er allemaal gebeurt en dat accepteren wij niet!

RENDO en Glasvezel Buitenaf zijn in 2017 een samenwerking aangegaan voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de Kop van Overijssel. Ook de buitengebieden van gemeente Zwartewaterland en gemeente Staphorst deden mee in deze campagne voor aanleg van glasvezel.

In deze buitengebieden hebben 6500 adressen alleen de koperen KPN telefoonlijn om vast te bellen en te internetten. Volgens RENDO en Glasvezel Buitenaf biedt dit glasvezelproject aan deze 6500 adressen de enige en unieke kans om glasvezel te krijgen.

De kernen Belt-Schutsloot en Kalenberg hebben ook alleen de koperen KPN telefoonlijn. Om die reden mochten zij ook meedoen in het project. Adressen in het buitengebied die een ander netwerk hebben, zoals de coaxkabel van Ziggo, konden op geen enkele wijze deelnemen.

Tijdens de campagne gaf Glasvezel Buitenaf presentaties aan de bewoners om uit te leggen wat het project inhield. Ook werden Plaatselijke Belangen betrokken, vrijwillige ambassadeurs aangesteld en werkgroepen in het leven geroepen. Het doel van de campagne was om van zoveel mogelijk adressen een handtekening voor een aansluiting van glasvezel te krijgen. Want alleen als minimaal 50% van de adressen mee zou doen, kon het project doorgaan.

De argumenten die veelvuldig zijn gepresenteerd om mensen over te halen deel te nemen:

 • Dit is de enige kans op glasvezel
 • Anderen met een coax netwerk krijgen geen glasvezel
 • De handtekeningen voor deelname (minimaal 50% van de adressen) moesten gezet zijn voor de peildatum 18 december 2017, anders kon het project niet doorgaan
 • De deelnemers in het buitengebied zouden als bijdrage in de aanlegkosten naar keus eenmalig € 1900 of € 15 per maand gaan betalen. Degenen die na 18 december 2017 (peildatum) alsnog wilden deelnemen moesten naast de genoemde bedragen nog een extra bijdrage van tenminste € 995 gaan betalen.

Op 18 december 2017 (peildatum) bleek dat 63% van de adressen een handtekening voor de aansluiting plus een abonnement bij een provider had gezet.  Het project kon dus doorgaan.

Maar dan gebeurt het volgende….

GLASVEZEL in KERNEN STEENWIJKERLAND

Medio juni 2019 maken RENDO en Glasvezel Buitenaf bekend dat zij een samenwerking zijn aangegaan voor de aanleg van glasvezel in de kernen van gemeente Steenwijkerland. In dit project konden alle deelnemers in de kernen gratis een aansluiting krijgen! De adressen buiten de bebouwde kom borden die een coaxkabel van Ziggo hebben, mogen in dit project nu ook meedoen. Zij gaan eenmalig € 1000 of € 7,50 per maand betalen. Dit is de helft van wat de deelnemers aan het project van 2017 moeten betalen!

De glasvezelcampagne in de kernen in Steenwijkerland is in juni 2019 gestart. De gemeente was opgedeeld in twaalf deelgebieden. Vóór 30 september 2019 moest in elk van deze gebieden 40% van de inwoners zich aanmelden voor glasvezel.

Blijkens de berichten in de media zijn er maar 3 deelgebieden die de 40% hebben behaald, maar toch is besloten door RENDO en Glasvezel Buitenaf om over te gaan tot aanleg van glasvezel in alle deelgebieden.

Daarbij hebben RENDO en Glasvezel Buitenaf tevens besloten, zo blijkt uit berichten in de media, dat bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen in Steenwijkerland ook een aansluiting op het glasvezelnetwerk kunnen verkrijgen en wel gratis!

PETITIE

Met deze petitie willen wij RENDO en Glasvezel Buitenaf bewegen om de ongelijkheid in behandeling van enerzijds het buitengebied en een tweetal kernen en anderzijds de overige kernen in Steenwijkerland op te heffen.

 • RENDO en Glasvezel Buitenaf zijn in beide campagnes / projecten dezelfde organisaties die samenwerken om glasvezel in de Kop van Overijssel buitengebied en in de kernen van Steenwijkerland aan te leggen. Maar de kosten hiervoor worden totaal ongelijk verdeeld over de deelnemers.
 • RENDO en Glasvezel Buitenaf maken bij het aansluiten van de kernen / deelgebieden gebruik van de (inmiddels bestaande) infrastructuur van het eerste project voor glasvezel in de Kop van Overijssel. Deze infrastructuur is dus (mede) gefinancierd door de deelnemers van het eerste project van eind 2017. Deelnemers aan het tweede project worden daarmee bevoordeeld ten opzichte van de deelnemers aan het eerste project.
 • RENDO en Glasvezel Buitenaf voeren als argument aan dat er voor het tweede project een nieuwe investeerder (EQT) is gekomen met nieuwe inzichten en nieuw beleid (het voorzien van heel Steenwijkerland van glasvezel). Het is juist dat er een nieuwe investeerder is, maar deze overname is al op 17 november 2017 bekend gemaakt! Ongetwijfeld is er in de maanden voor de overname vanuit EQT gesproken over dat nieuwe beleid. Maar deze informatie is niet verstrekt aan de deelnemers van het eerste project, dat op dat moment in volle gang was!
 • Medio augustus 2018 hebben de providers alsnog brieven gestuurd naar de adressen in het buitengebied, alsook de kernen Belt-Schutsloot en Kalenberg, die niet waren ingestapt voor de peildatum 18 december 2017. De inhoud is een aanbod om op gelijke voorwaarden alsnog te kunnen deelnemen, dus zonder de extra bijdrage van tenminste € 995.Hiermee is in het buitengebied een onjuiste voorstelling van zaken gegeven door RENDO/Glasvezel Buitenaf. Er is hier sprake van dwaling (artikel 228 boek 6 BW) en misleiding.
  De informatie, op grond waarvan de deelnemers uit het eerste project hun handtekening hebben gezet voor de aansluiting plus abonnement, was onjuist en onvolledig. Als de juiste en volledige informatie gedeeld was met de bewoners in het buitengebied, maar zeker in Belt-Schutsloot en Kalenberg, dan hadden deelnemers zeer waarschijnlijk een andere beslissing willen nemen.

RENDO en Glasvezel buitenaf hef de ongelijke behandeling op door:

 • De deelnemers in het buitengebied niet meer te belasten voor € 1900 eenmalig of € 15 per maand, maar dit bedrag terug te brengen naar de bedragen die in de 2e campagne in 2019 gelden voor deelnemers in het buitengebied (buiten de naambordjes van de kernen), te weten € 1000 eenmalig of 7,50 per maand.
 • De deelnemers in de kleine kernen Belt Schutsloot en Kalenberg tussen de naambordjes van deze dorpen voor de aansluiting niet meer te belasten voor € 1900 eenmalig of € 15 per maand, maar nu ook gratis te verstrekken.

Zo niet:

Dan gaan wij bij de bewoners een actie op touw zetten om:

 • massaal een beroep te doen op dwaling en misleiding en de contracten, afgesloten via het afsluiten van een abonnement bij een provider, voor de aansluiting van glasvezel op basis daarvan te ontbinden en
 • de voor 18 december 2017 afgesloten abonnementen bij de providers in het buitengebied, maar zeker in Belt Schutsloot en Kalenberg, op te zeggen.

Omdat er nog steeds geen werkende glasvezel aansluiting is geleverd na 2 jaren, in grote delen van de Kop van Overijssel, is bekend dat velen hier aan gehoor zullen geven.

 

Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

12 december 2019.

Met regelmaat zitten wij met de gemeente om de tafel en brengen we allerlei zaken onder de aandacht over de staat van onderhoud en veiligheid van wegen, fietspaden, bruggen, verlichting, beschoeiingen en andere kwesties die spelen. Op woensdag 21 november jl. hebben we weer zo’n overleg gevoerd, waarbij we een behoorlijk lijstje met aandachtspunten bij ons hadden. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Wat betreft de steile opritten van de nieuwe (verhoogde) brug aan de Arembergerweg hebben we in elk geval reeds de toezegging gekregen dat er een oplossing gaat komen. Dorpsbelangen zal betrokken worden bij de precieze invulling daarvan.

Het is van het grootste belang dat wij als dorp aantonen dat er behoefte is aan (sociale) woningbouw. Door alle aangekondigde Natura 2000 maatregelen dreigt ons dorp ‘op slot’ te gaan, waardoor woningbouw niet meer mogelijk is. Gelukkig hebben wij inmiddels bij de gemeente en provincie een luisterend oor gevonden voor dit probleem en zijn wij gezamenlijk een oplossing aan het zoeken. Daarbij is het erg belangrijk dat wij de woonbehoefte van het dorp in kaart brengen.

Daarom ontvangt u binnenkort van Dorpsbelangen een enveloppe in de bus met daarin een enquêteformulier met begeleidende brief. Deze worden voor ons bezorgd door de vrijwilligers van de “Eij’t al-eurt?”, waarvoor onze dank. In de brief leggen wij uit waarom wij u vragen om het enquêteformulier in te vullen.

De maandag erna (of de dinsdag als u niet thuis bent) worden de door u ingevulde enquêteformulieren persoonlijk opgehaald door leden van ons bestuur. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de enquête dan kunt u die hulp bij die gelegenheid krijgen.

 

Na ruim twaalf jaar is Ruud de Vries gestopt als bestuurslid van Dorpsbelangen. In die twaalf jaar heeft Ruud zich met veel enthousiasme ingezet voor de belangen van ons dorp. Ook was hij altijd bereid om hand- en spandiensten te verrichten waar dat nodig was. Of het nu bijvoorbeeld ging over het plaatsen en beheren van de Beltiger vlag bij het infopunt aan de Belterweg, het meehelpen aanleggen van een ijsbaantje of zorgen dat er koffie en thee in huis was voor de bestuursvergaderingen, Ruud zorgde er voor op zijn eigen bescheiden wijze. Ruud, namens het bestuur maar ook namens ons dorp: hartelijk bedankt!!

Deze weg loopt langs de gracht naar Zwartsluis en kennen we natuurlijk allemaal als Arembergerweg. Toch bleek dit niet de officiële naam te zijn. Tientallen jaren geleden heeft de toenmalige gemeente Brederwiede namelijk het besluit genomen om deze naam te wijzigen in Havezatherweg. Gelukkig is deze wijziging in de praktijk nooit echt doorgevoerd. Wij hebben de naam nu ook officieel weer terug laten wijzigen naar Arembergerweg, zodat dit ook gewoon de naam blijft!

In een eerdere nieuwsflits hebben wij bericht over de Natura2000 plannen in en om ons dorp.

Het bestuur heeft naar aanleiding van deze plannen in een brief aan de gemeente de zorgen over de leefbaarheid kenbaar gemaakt. De zorgen betreffen onder andere de gevolgen voor toekomstige woningbouw en gondelbouwlocaties.

De gemeente deelt de zorgen en is met ons in gesprek gegaan. Ook is door het bestuur ingesproken tijdens de politieke markt. Dit was voor ons als bestuur een uitgelezen kans om B&W en de raadsleden te informeren over de gevolgen.

 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente in de toekomst actiever zal meedenken over de gevolgen van de Natura2000 plannen van de provincie. Tijdens de politieke markt is besloten dat er over dit onderwerp een werkvergadering zal worden belegd met als doel de kennis over het Natura2000 dossier te vergroten.
 
Maar er zijn meer stappen gezet. Recent hebben wij als bestuur van Dorpsbelangen een gesprek gehad met enkele ambtenaren van de provincie en een ambtenaar van de gemeente. Daar is in prima sfeer gesproken over de doelen en hebben wij doorgevraagd over de gevolgen voor ons dorp. De projectleider vanuit de provincie gaf aan dat de plannen niet in beton gegoten zijn en dat zij graag met ons in gesprek zijn om tot een betere afweging te komen. Ook werd aangegeven dat de bewuste weilanden inderdaad minder geschikt zijn voor de specifieke doelen (het paapje en de grote vuurvlinder) en dat er inmiddels ook gesprekken gevoerd worden met Natuurmonumenten om te kijken naar geschikte leefgebieden binnen hun terreinen. Binnenkort spreekt het bestuur opnieuw met wethouder Marcel Scheringa.

We concluderen dat de problematiek in ons dorp op de kaart is gezet en de provincie en gemeente actief meedenken over het behoud van de leefbaarheid.

In de wijk Wilgenlaan, Berkenlaan, Meidoornlaan en Rodermondplantsoen zijn de rioleringen aan vervanging toe. Aangezien alle bestrating dan toch open moet, wil de gemeente in overleg met de bewoners een nieuw plan maken voor de wijk ten aanzien van parkeren, groenvoorziening, bestrating enz. Na de zomer ontvangen de bewoners van de gemeente een uitnodiging voor een bijeenkomst hierover.

Medio november starten de werkzaamheden aan de brug langs de Arembergergracht. Het gaat om de tweede brug vlak voor de bocht naar de Woldweg. Deze brug wordt ook ca. 1 meter verhoogd. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten voor auto’s. Voor fietsers (en voetgangers) wordt er een fietsbrug aangelegd. Naar verwachting is de uitvoering voor de Kerstdagen afgerond.

Gemiddeld geven we één maandsalaris per jaar uit aan energie. En maar liefst één op de vijf huishoudens maakt zich zorgen over de energierekening. Daarnaast zijn er veel huizenbezitters die comfortproblemen in huis ervaren, met koude tocht of te warme zolders. In al deze gevallen kan energiebesparing uitkomst bieden. Met isolatie is er fors geld te besparen op de rekening, is het ’s winters warm en zomers lekker koel. En zonnepanelen? Ook dat is een goede investering; vergelijkbaar met 6% rente op bank.

Maar wat is een goede keuze om geld en energie te besparen? Want: ieder huis is anders! En niet alle bewoners hebben geld om te investeren in een duurzame woningverbetering. Hoe pak je zoiets aan?

Energieloket Duurzaam Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft – samen met andere gemeenten in West Overijssel – het digitaal energieloket opgezet. www.energieloket-west-overijssel.nl is hét onafhankelijke startpunt voor alle vragen over energiebesparing en –opwekking. Veel huizenbezitters associëren energiebesparing met een hoop gedoe, maar de website kan huizenbezitters net dat ene zetje geven om toch ook op de bovenverdieping HR++ glas te plaatsen, zonnepanelen te laten installeren of de spouwmuur te isoleren. Wist u dat de gemiddelde terugverdientijd van deze maatregelen maar vier jaar is?

Wat kun je op de website vinden?

Er is een aantal interessante diensten te vinden via www.energieloket-west-overijssel.nl:

-       Een energiecheck waarmee u uw energieverbruik vergelijkt met vergelijkbare huishoudens en de buurt.
-       Een zonnepanelen check waarmee u kunt zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.
-       Online energieadvies (quickscan), waarmee u kunt bepalen wat de meest logische energiebesparende investering voor uw huis is. Een advies op maat!
In een overzichtelijk rapport met kosten, baten en te verwachten energielabel.
-       Informatie over het energielabel, muurisolatie, zonnepanelen, vloerisolatie, dakisolatie, HR++ glas, zonneboiler en duurzame verwarming.
-       Een overzicht van regionale bedrijven, die u beloftes doen op het gebied van kwaliteit.
-       Handige checklists voor het aanvragen en beoordelen van offertes.
-       Informatie over subsidie en de mogelijkheid om u aan te melden voor de nieuwsbrief zodat u nooit meer iets mist over subsidies of acties in de buurt.
-       Informatie en hulp bij het aanvragen van goedkope financiering voor uw (duurzame) verbouwing, installatie of isolatieklus.
-       Handige checklists voor het beoordelen van de werkzaamheden.

Via onze facebookpagina delen we ook tips en trucs om energie te besparen. Zie https://www.facebook.com/Energieloket-West-Overijssel-1882328385316836/  of zoek op ‘Energieloket West Overijssel’ en vind onze pagina leuk!

Gratis energiescan

Naast digitale hulp, kunnen inwoners van de gemeente Steenwijkerland ook gebruik maken van een gratis energiescan aan huis. Een erkend energieadviseur komt langs, bespreekt het gas- en elektraverbruik en geeft aan welke energiebesparende mogelijkheden er zijn. Gemeente Steenwijkerland subsidieert de eerste 100 scans! Aanmelden kan via https://www.energieloket-west-overijssel.nl/dienst/advies. Let op: op de aanmeldpagina staat ‘Een onafhankelijke energieadviseur? Het kost u wat geld, maar dan voelt het wel zo vertrouwd!’, maar gemeente Steenwijkerland subsidieert de eerste 100 scans 100%! Wees er dus snel bij.

Inlopen?

Zes keer per jaar verzorgt het energieloket in samenwerking met DCZ een informatieavond energiezuinig en comfortabel wonen. Volgende week dinsdag, 7 juni, is om 19.30 uur in de Burght in Vollenhove zo’n informatieavond. Op donderdag 13 juli staan we van 16.00 – 20.00 uur op de Markt in Steenwijk en is iedereen van harte welkom om even langs te lopen en vragen te stellen over energie besparen. De locatie en tijden van de inloopavonden die we in het najaar organiseren, worden bekendgemaakt via de website en op de gemeentepagina in de Steenwijker Express.