Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Gert Stam – voorzitter

Jan Dijkstra – 2e voorzitter

Marco Groen – secretaris
info@dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl

Bryan van de Belt – penningmeester

Annie Klaver – bestuurslid

Gert Jan van den Born – bestuurslid

Harry Stam – bestuurslid

Miranda Oostwold – bestuurslid