Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Gert Stam – voorzitter

Jan Dijkstra – 2e voorzitter

Marco Groen – secretaris

Annie Klaver – penningmeester

Conny Meijer – 2e penningmeester

Gert Jan van den Born – bestuurslid

Harry Stam – bestuurslid

Bryan van de Belt – bestuurslid