Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Met regelmaat zitten wij met de gemeente om de tafel en brengen we allerlei zaken onder de aandacht over de staat van onderhoud en veiligheid van wegen, fietspaden, bruggen, verlichting, beschoeiingen en andere kwesties die spelen. Op woensdag 21 november jl. hebben we weer zo’n overleg gevoerd, waarbij we een behoorlijk lijstje met aandachtspunten bij ons hadden. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Wat betreft de steile opritten van de nieuwe (verhoogde) brug aan de Arembergerweg hebben we in elk geval reeds de toezegging gekregen dat er een oplossing gaat komen. Dorpsbelangen zal betrokken worden bij de precieze invulling daarvan.