Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

RENDO en Glasvezel Buitenaf zijn in 2017 een samenwerking aangegaan voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de Kop van Overijssel. Ook de buitengebieden van gemeente Zwartewaterland en gemeente Staphorst deden mee in deze campagne voor aanleg van glasvezel.

In deze buitengebieden hebben 6500 adressen alleen de koperen KPN telefoonlijn om vast te bellen en te internetten. Volgens RENDO en Glasvezel Buitenaf biedt dit glasvezelproject aan deze 6500 adressen de enige en unieke kans om glasvezel te krijgen.

De kernen Belt-Schutsloot en Kalenberg hebben ook alleen de koperen KPN telefoonlijn. Om die reden mochten zij ook meedoen in het project. Adressen in het buitengebied die een ander netwerk hebben, zoals de coaxkabel van Ziggo, konden op geen enkele wijze deelnemen.

Tijdens de campagne gaf Glasvezel Buitenaf presentaties aan de bewoners om uit te leggen wat het project inhield. Ook werden Plaatselijke Belangen betrokken, vrijwillige ambassadeurs aangesteld en werkgroepen in het leven geroepen. Het doel van de campagne was om van zoveel mogelijk adressen een handtekening voor een aansluiting van glasvezel te krijgen. Want alleen als minimaal 50% van de adressen mee zou doen, kon het project doorgaan.

De argumenten die veelvuldig zijn gepresenteerd om mensen over te halen deel te nemen:

 • Dit is de enige kans op glasvezel
 • Anderen met een coax netwerk krijgen geen glasvezel
 • De handtekeningen voor deelname (minimaal 50% van de adressen) moesten gezet zijn voor de peildatum 18 december 2017, anders kon het project niet doorgaan
 • De deelnemers in het buitengebied zouden als bijdrage in de aanlegkosten naar keus eenmalig € 1900 of € 15 per maand gaan betalen. Degenen die na 18 december 2017 (peildatum) alsnog wilden deelnemen moesten naast de genoemde bedragen nog een extra bijdrage van tenminste € 995 gaan betalen.

Op 18 december 2017 (peildatum) bleek dat 63% van de adressen een handtekening voor de aansluiting plus een abonnement bij een provider had gezet.  Het project kon dus doorgaan.

Maar dan gebeurt het volgende….

GLASVEZEL in KERNEN STEENWIJKERLAND

Medio juni 2019 maken RENDO en Glasvezel Buitenaf bekend dat zij een samenwerking zijn aangegaan voor de aanleg van glasvezel in de kernen van gemeente Steenwijkerland. In dit project konden alle deelnemers in de kernen gratis een aansluiting krijgen! De adressen buiten de bebouwde kom borden die een coaxkabel van Ziggo hebben, mogen in dit project nu ook meedoen. Zij gaan eenmalig € 1000 of € 7,50 per maand betalen. Dit is de helft van wat de deelnemers aan het project van 2017 moeten betalen!

De glasvezelcampagne in de kernen in Steenwijkerland is in juni 2019 gestart. De gemeente was opgedeeld in twaalf deelgebieden. Vóór 30 september 2019 moest in elk van deze gebieden 40% van de inwoners zich aanmelden voor glasvezel.

Blijkens de berichten in de media zijn er maar 3 deelgebieden die de 40% hebben behaald, maar toch is besloten door RENDO en Glasvezel Buitenaf om over te gaan tot aanleg van glasvezel in alle deelgebieden.

Daarbij hebben RENDO en Glasvezel Buitenaf tevens besloten, zo blijkt uit berichten in de media, dat bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen in Steenwijkerland ook een aansluiting op het glasvezelnetwerk kunnen verkrijgen en wel gratis!

PETITIE

Met deze petitie willen wij RENDO en Glasvezel Buitenaf bewegen om de ongelijkheid in behandeling van enerzijds het buitengebied en een tweetal kernen en anderzijds de overige kernen in Steenwijkerland op te heffen.

 • RENDO en Glasvezel Buitenaf zijn in beide campagnes / projecten dezelfde organisaties die samenwerken om glasvezel in de Kop van Overijssel buitengebied en in de kernen van Steenwijkerland aan te leggen. Maar de kosten hiervoor worden totaal ongelijk verdeeld over de deelnemers.
 • RENDO en Glasvezel Buitenaf maken bij het aansluiten van de kernen / deelgebieden gebruik van de (inmiddels bestaande) infrastructuur van het eerste project voor glasvezel in de Kop van Overijssel. Deze infrastructuur is dus (mede) gefinancierd door de deelnemers van het eerste project van eind 2017. Deelnemers aan het tweede project worden daarmee bevoordeeld ten opzichte van de deelnemers aan het eerste project.
 • RENDO en Glasvezel Buitenaf voeren als argument aan dat er voor het tweede project een nieuwe investeerder (EQT) is gekomen met nieuwe inzichten en nieuw beleid (het voorzien van heel Steenwijkerland van glasvezel). Het is juist dat er een nieuwe investeerder is, maar deze overname is al op 17 november 2017 bekend gemaakt! Ongetwijfeld is er in de maanden voor de overname vanuit EQT gesproken over dat nieuwe beleid. Maar deze informatie is niet verstrekt aan de deelnemers van het eerste project, dat op dat moment in volle gang was!
 • Medio augustus 2018 hebben de providers alsnog brieven gestuurd naar de adressen in het buitengebied, alsook de kernen Belt-Schutsloot en Kalenberg, die niet waren ingestapt voor de peildatum 18 december 2017. De inhoud is een aanbod om op gelijke voorwaarden alsnog te kunnen deelnemen, dus zonder de extra bijdrage van tenminste € 995.Hiermee is in het buitengebied een onjuiste voorstelling van zaken gegeven door RENDO/Glasvezel Buitenaf. Er is hier sprake van dwaling (artikel 228 boek 6 BW) en misleiding.
  De informatie, op grond waarvan de deelnemers uit het eerste project hun handtekening hebben gezet voor de aansluiting plus abonnement, was onjuist en onvolledig. Als de juiste en volledige informatie gedeeld was met de bewoners in het buitengebied, maar zeker in Belt-Schutsloot en Kalenberg, dan hadden deelnemers zeer waarschijnlijk een andere beslissing willen nemen.

RENDO en Glasvezel buitenaf hef de ongelijke behandeling op door:

 • De deelnemers in het buitengebied niet meer te belasten voor € 1900 eenmalig of € 15 per maand, maar dit bedrag terug te brengen naar de bedragen die in de 2e campagne in 2019 gelden voor deelnemers in het buitengebied (buiten de naambordjes van de kernen), te weten € 1000 eenmalig of 7,50 per maand.
 • De deelnemers in de kleine kernen Belt Schutsloot en Kalenberg tussen de naambordjes van deze dorpen voor de aansluiting niet meer te belasten voor € 1900 eenmalig of € 15 per maand, maar nu ook gratis te verstrekken.

Zo niet:

Dan gaan wij bij de bewoners een actie op touw zetten om:

 • massaal een beroep te doen op dwaling en misleiding en de contracten, afgesloten via het afsluiten van een abonnement bij een provider, voor de aansluiting van glasvezel op basis daarvan te ontbinden en
 • de voor 18 december 2017 afgesloten abonnementen bij de providers in het buitengebied, maar zeker in Belt Schutsloot en Kalenberg, op te zeggen.

Omdat er nog steeds geen werkende glasvezel aansluiting is geleverd na 2 jaren, in grote delen van de Kop van Overijssel, is bekend dat velen hier aan gehoor zullen geven.

 

Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

12 december 2019.