Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

In een eerdere nieuwsflits hebben wij bericht over de Natura2000 plannen in en om ons dorp.

Het bestuur heeft naar aanleiding van deze plannen in een brief aan de gemeente de zorgen over de leefbaarheid kenbaar gemaakt. De zorgen betreffen onder andere de gevolgen voor toekomstige woningbouw en gondelbouwlocaties.

De gemeente deelt de zorgen en is met ons in gesprek gegaan. Ook is door het bestuur ingesproken tijdens de politieke markt. Dit was voor ons als bestuur een uitgelezen kans om B&W en de raadsleden te informeren over de gevolgen.

 
Dit alles heeft ertoe geleid dat de gemeente in de toekomst actiever zal meedenken over de gevolgen van de Natura2000 plannen van de provincie. Tijdens de politieke markt is besloten dat er over dit onderwerp een werkvergadering zal worden belegd met als doel de kennis over het Natura2000 dossier te vergroten.
 
Maar er zijn meer stappen gezet. Recent hebben wij als bestuur van Dorpsbelangen een gesprek gehad met enkele ambtenaren van de provincie en een ambtenaar van de gemeente. Daar is in prima sfeer gesproken over de doelen en hebben wij doorgevraagd over de gevolgen voor ons dorp. De projectleider vanuit de provincie gaf aan dat de plannen niet in beton gegoten zijn en dat zij graag met ons in gesprek zijn om tot een betere afweging te komen. Ook werd aangegeven dat de bewuste weilanden inderdaad minder geschikt zijn voor de specifieke doelen (het paapje en de grote vuurvlinder) en dat er inmiddels ook gesprekken gevoerd worden met Natuurmonumenten om te kijken naar geschikte leefgebieden binnen hun terreinen. Binnenkort spreekt het bestuur opnieuw met wethouder Marcel Scheringa.

We concluderen dat de problematiek in ons dorp op de kaart is gezet en de provincie en gemeente actief meedenken over het behoud van de leefbaarheid.