Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

In de wijk Wilgenlaan, Berkenlaan, Meidoornlaan en Rodermondplantsoen zijn de rioleringen aan vervanging toe. Aangezien alle bestrating dan toch open moet, wil de gemeente in overleg met de bewoners een nieuw plan maken voor de wijk ten aanzien van parkeren, groenvoorziening, bestrating enz. Na de zomer ontvangen de bewoners van de gemeente een uitnodiging voor een bijeenkomst hierover.