Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Voor u weer een nieuwsbrief van Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot. Het is al even geleden dat er een nieuwsbrief geweest is. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is, in tegendeel zelfs. Als bestuur van Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot kunnen we terug kijken op een drukke tijd waarin veel gebeurd is. Graag willen wij u met deze nieuwsbrief een overzicht daarvan geven.

Allereerst de woningbouw. Na jaren van wachten en hopen is er weer zicht op woningbouw. De raad heeft groen licht gegeven voor het bouwen van een rietloods, het slopen van een oude en de bouw van 10 woningen, zgn. plan Lok. Graag hadden wij middels deze brief een informatieavond aan willen kondigen over het allerlaatste nieuws betreffende de woningbouw, maar helaas is dit nog niet het geval.

We hopen dat dit binnenkort wel kan gebeuren, met nieuws over de 10 woningen die gebouwd gaan worden aan de Belterweg.

Daarnaast willen we ook verder gaan met woningbouw aan de Vaste Belterweg. Het oude plan van ruim 20 jaar geleden is weer opgepakt en Dorpsbelangen gaat opnieuw proberen om dit plan van de grond te krijgen. Wel is dit niet iets wat snel te bewerkstelligen is. Maar met het oog op de toekomst zou het fijn zijn wanneer het alsnog gerealiseerd zou kunnen worden en ook daar woningbouw komt. St. Dorpsbelangen gaat hier in ieder geval haar uiterste best voor doen.

Dan snel internet. Het is reeds weer een aantal maanden geleden dat KPN de mast heeft geplaatst in ons dorp.

Na wat opstartproblemen zijn nu de meeste problemen opgelost. Er was, met name in het begin, onduidelijkheid over het afsluiten van een abonnement. Dit moest wel gebeuren vanwege het juridische aspect (ook al wilde je geen wijziging in je huidige abonnement). KPN is inmiddels op de hoogte gebracht van het feit dat deze informatie essentieel was geweest om met ons te delen.

Het glasvezel project van CIF heeft de afgelopen maanden wat stil gelegen. De verwachting is dat al gauw de vraagbundeling plaats zal vinden. Dit gebeurd in 5 gemeenten (Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Zwolle en Kampen). Het project zal pas doorgaan wanneer meer dan 50% van de gevraagde aansluitingen mee willen doen. Wel geldt de 50% voor het gehele gebied.

Wanneer er meer duidelijkheid is betreffende de planning, zal dit zsm bekend worden gemaakt.

Zorg en ondersteuning. Een onderwerp wat regelmatig aan bod komt. Ook daarin is veel veranderd maar het gaat nog meer veranderen. Ons bestuurslid, Jan Dijkstra heeft zich hier in verdiept en met name bekeken wat dit voor ons als Beltigers kan betekenen. Voor zijn toelichting en het uitgebreide schrijven hierover willen wij graag verwijzen naar onze site, www.dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

Wandelpad

Wij zijn voornemens om jullie wat vaker te informeren over wat er speelt bij St. Dorpsbelangen en waar wij ons mee bezighouden. Dat gaan wij doen door middel van een maandelijkse nieuwsflits per e-mail. Ook andere zaken die voor het dorp van belang zijn zullen wij hierin vermelden.

Enige tijd geleden zijn we begonnen met het verzamelen van jullie e-mail adressen. Wil je onze nieuwsflits ook ontvangen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen aan info@dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

We zijn nog op zoek naar iemand die ons één keer per maand wil helpen met het maken en versturen van deze nieuwsflits. Vind je het leuk om een beetje met de computer te ‘knutselen’ meld je dan aan op bovengenoemd e-mailadres.

Naast deze nieuwsflits zullen wij regelmatig de bekende schriftelijke en uitgebreide nieuwsbrief blijven verzorgen.

Duurzaam Belt-Schutsloot. Op dit moment zijn we druk bezig om een leuk project van de grond te krijgen. Het zou geweldig zijn wanneer wij met elkaar iets kunnen bedenken wat goed uitvoerbaar is als een duurzaamheidsproject in Belt-Schutsloot.

Iedereen wordt daarom uitgenodigd om het Duurzaamheidscafé te bezoeken op woensdag 17 mei vanaf 19.45. Ook huis-aan-huis komt nog een uitnodiging hiervoor.

Kom erbij want het lukt alleen als iedere Beltiger er aan meedoet!! Meer informatie hierover kunt u lezen op de site van Duurzaam Belt-Schutsloot, http://duurzaambelt-schutsloot.nl.

De bruggen in ons dorp liggen er inmiddels ruim 50 jaar en dat is te merken. Binnenkort wordt begonnen met het onderhoud van brugnummer 20 (Belterweg, bij Van der Lely). Hiervan worden fundering en landhoofden vervangen. De verwachting is dat dit ongeveer 3 weken zal duren. Meer informatie volgt, maar houdt u ook de Steenwijker Expres in de gaten.

Daarbij zou St. Dorpsbelangen graag zien dat de vervelende knik in de doorgang ook aangepakt gaat worden.

Het verzoek daarvoor is inmiddels bij de gemeente ingediend. Nu is het afwachten of dit ingewilligd wordt.

Omdat in deze periode al het verkeer over De Noorderweg moet -en deze niet al te breed is- verzoeken wij iedereen die aan deze weg woont, de weg en berm zoveel mogelijk vrij te laten.

De verwachting is dat de vervanging van Brug 36 (Arembergerweg) plaats vindt in november van dit jaar. Ook hier komt nog meer informatie over.

De laatste brug die dit jaar onderhanden genomen wordt is Brug 38 (bij ’t Hoekie, Gert Stam). Deze brug zal helemaal vervangen worden.

De scheur aan de bovenkant in brug 15(winkel) is inmiddels gerepareerd.

 

Ook staat op stapel om nog een 2de infopunt te plaatsen, tegen over de Aremberbrug bij het rioolgemaal. Dit wordt iets anders dan de 1ste bij de loswal maar ook hiervan is de bedoeling om op een leuke en speelse manier informatie over De Belt te geven.

Vervanging riolering Meidoornlaan, Wilgenlaan, Berkenlaan, F. Rodermondplantsoen. De gemeente heeft kenbaar gemaakt deze werkzaamheden te willen aanpakken. De bestrating en herinrichting van de Wilgenlaan zou ook in 2017 gebeuren zodat dit 1 project kan worden.

De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken hoe de vervanging en herinrichting van de Wilgenlaan het beste kan gebeuren. Ook hierover volgt nog nadere informatie.

 

St. Dorpsbelangen heeft ook een nieuwe AED aangeschaft. De AED die bij de winkel hing was al een kleine 10 jaar oud. De afgelopen jaren zijn de AED’s behoorlijk vernieuwd en daardoor makkelijker geworden.

Omdat de oude nog in goede staat was is hiervoor ook een plek gezocht. Deze komt nu bij de snackbar van Helmuth van de Belt te hangen.

Dan was er een kale plek in het speeltuintje. Het draaimolentoestel vertoonde mankementen en is door de gemeente opgehaald. De gemeente beloofde dat deze wel weer terug zou komen en inmiddels staat hij weer op de bekende plaats

Dan willen wij hierbij nog graag enkele personen bedanken:

* Als 1ste Joop Stam die lange tijd bestuurslid geweest is van St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot. Door zijn raadslidmaatschap was dit niet meer mogelijk maar als vraagbaak bleef hij beschikbaar. Om gezondheidsreden is dit nu gestopt.

* Antje Doorenspeet, die wij ook altijd om informatie kunnen vragen en iedere keer weer bereid is om mee te denken.

* Bert Jan Netjes, voor de afgelopen 3 jaar als voorzitter/bestuurslid.

* Henk en Hennie Korthoef waar onze AED hangt. Zij doen dit met een geweldige inzet.

* Chiel en Marry voor het schoonhouden van het infopunt Loswal.

* Onze klankbordgroepleden. Deze groep bestaat uit ongeveer 35 personen en is een afspiegeling van ons dorp wat betreft leeftijd en het verenigingsgebeuren.

* Verder iedereen die op wat voor manier iets heeft gedaan voor Dorpsbelangen.

Deze nieuwsbrief is ook digitaal te vinden, eveneens op onze site: www.dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ons altijd mailen (info@dorpsbelanbenbelt-Schutsloot.nl)of bellen.

 

Namens het bestuur St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot,

Secr. Jetty de Jonge