Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Nieuwsbrieven

Voor u weer een nieuwsbrief van Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot. Het is al even geleden dat er een nieuwsbrief geweest is. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is, in tegendeel zelfs. Als bestuur van Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot kunnen we terug kijken op een drukke tijd waarin veel gebeurd is. Graag willen wij u met deze nieuwsbrief een overzicht daarvan geven.

Allereerst de woningbouw. Na jaren van wachten en hopen is er weer zicht op woningbouw. De raad heeft groen licht gegeven voor het bouwen van een rietloods, het slopen van een oude en de bouw van 10 woningen, zgn. plan Lok. Graag hadden wij middels deze brief een informatieavond aan willen kondigen over het allerlaatste nieuws betreffende de woningbouw, maar helaas is dit nog niet het geval.

We hopen dat dit binnenkort wel kan gebeuren, met nieuws over de 10 woningen die gebouwd gaan worden aan de Belterweg.

Daarnaast willen we ook verder gaan met woningbouw aan de Vaste Belterweg. Het oude plan van ruim 20 jaar geleden is weer opgepakt en Dorpsbelangen gaat opnieuw proberen om dit plan van de grond te krijgen. Wel is dit niet iets wat snel te bewerkstelligen is. Maar met het oog op de toekomst zou het fijn zijn wanneer het alsnog gerealiseerd zou kunnen worden en ook daar woningbouw komt. St. Dorpsbelangen gaat hier in ieder geval haar uiterste best voor doen.

Dan snel internet. Het is reeds weer een aantal maanden geleden dat KPN de mast heeft geplaatst in ons dorp.

Na wat opstartproblemen zijn nu de meeste problemen opgelost. Er was, met name in het begin, onduidelijkheid over het afsluiten van een abonnement. Dit moest wel gebeuren vanwege het juridische aspect (ook al wilde je geen wijziging in je huidige abonnement). KPN is inmiddels op de hoogte gebracht van het feit dat deze informatie essentieel was geweest om met ons te delen.

Het glasvezel project van CIF heeft de afgelopen maanden wat stil gelegen. De verwachting is dat al gauw de vraagbundeling plaats zal vinden. Dit gebeurd in 5 gemeenten (Steenwijkerland, Zwartewaterland, Staphorst, Zwolle en Kampen). Het project zal pas doorgaan wanneer meer dan 50% van de gevraagde aansluitingen mee willen doen. Wel geldt de 50% voor het gehele gebied.

Wanneer er meer duidelijkheid is betreffende de planning, zal dit zsm bekend worden gemaakt.

Zorg en ondersteuning. Een onderwerp wat regelmatig aan bod komt. Ook daarin is veel veranderd maar het gaat nog meer veranderen. Ons bestuurslid, Jan Dijkstra heeft zich hier in verdiept en met name bekeken wat dit voor ons als Beltigers kan betekenen. Voor zijn toelichting en het uitgebreide schrijven hierover willen wij graag verwijzen naar onze site, www.dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

Wandelpad

Wij zijn voornemens om jullie wat vaker te informeren over wat er speelt bij St. Dorpsbelangen en waar wij ons mee bezighouden. Dat gaan wij doen door middel van een maandelijkse nieuwsflits per e-mail. Ook andere zaken die voor het dorp van belang zijn zullen wij hierin vermelden.

Enige tijd geleden zijn we begonnen met het verzamelen van jullie e-mail adressen. Wil je onze nieuwsflits ook ontvangen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen aan info@dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

We zijn nog op zoek naar iemand die ons één keer per maand wil helpen met het maken en versturen van deze nieuwsflits. Vind je het leuk om een beetje met de computer te ‘knutselen’ meld je dan aan op bovengenoemd e-mailadres.

Naast deze nieuwsflits zullen wij regelmatig de bekende schriftelijke en uitgebreide nieuwsbrief blijven verzorgen.

Duurzaam Belt-Schutsloot. Op dit moment zijn we druk bezig om een leuk project van de grond te krijgen. Het zou geweldig zijn wanneer wij met elkaar iets kunnen bedenken wat goed uitvoerbaar is als een duurzaamheidsproject in Belt-Schutsloot.

Iedereen wordt daarom uitgenodigd om het Duurzaamheidscafé te bezoeken op woensdag 17 mei vanaf 19.45. Ook huis-aan-huis komt nog een uitnodiging hiervoor.

Kom erbij want het lukt alleen als iedere Beltiger er aan meedoet!! Meer informatie hierover kunt u lezen op de site van Duurzaam Belt-Schutsloot, http://duurzaambelt-schutsloot.nl.

De bruggen in ons dorp liggen er inmiddels ruim 50 jaar en dat is te merken. Binnenkort wordt begonnen met het onderhoud van brugnummer 20 (Belterweg, bij Van der Lely). Hiervan worden fundering en landhoofden vervangen. De verwachting is dat dit ongeveer 3 weken zal duren. Meer informatie volgt, maar houdt u ook de Steenwijker Expres in de gaten.

Daarbij zou St. Dorpsbelangen graag zien dat de vervelende knik in de doorgang ook aangepakt gaat worden.

Het verzoek daarvoor is inmiddels bij de gemeente ingediend. Nu is het afwachten of dit ingewilligd wordt.

Omdat in deze periode al het verkeer over De Noorderweg moet -en deze niet al te breed is- verzoeken wij iedereen die aan deze weg woont, de weg en berm zoveel mogelijk vrij te laten.

De verwachting is dat de vervanging van Brug 36 (Arembergerweg) plaats vindt in november van dit jaar. Ook hier komt nog meer informatie over.

De laatste brug die dit jaar onderhanden genomen wordt is Brug 38 (bij ’t Hoekie, Gert Stam). Deze brug zal helemaal vervangen worden.

De scheur aan de bovenkant in brug 15(winkel) is inmiddels gerepareerd.

 

Ook staat op stapel om nog een 2de infopunt te plaatsen, tegen over de Aremberbrug bij het rioolgemaal. Dit wordt iets anders dan de 1ste bij de loswal maar ook hiervan is de bedoeling om op een leuke en speelse manier informatie over De Belt te geven.

Vervanging riolering Meidoornlaan, Wilgenlaan, Berkenlaan, F. Rodermondplantsoen. De gemeente heeft kenbaar gemaakt deze werkzaamheden te willen aanpakken. De bestrating en herinrichting van de Wilgenlaan zou ook in 2017 gebeuren zodat dit 1 project kan worden.

De bewoners worden in de gelegenheid gesteld om mee te denken hoe de vervanging en herinrichting van de Wilgenlaan het beste kan gebeuren. Ook hierover volgt nog nadere informatie.

 

St. Dorpsbelangen heeft ook een nieuwe AED aangeschaft. De AED die bij de winkel hing was al een kleine 10 jaar oud. De afgelopen jaren zijn de AED’s behoorlijk vernieuwd en daardoor makkelijker geworden.

Omdat de oude nog in goede staat was is hiervoor ook een plek gezocht. Deze komt nu bij de snackbar van Helmuth van de Belt te hangen.

Dan was er een kale plek in het speeltuintje. Het draaimolentoestel vertoonde mankementen en is door de gemeente opgehaald. De gemeente beloofde dat deze wel weer terug zou komen en inmiddels staat hij weer op de bekende plaats

Dan willen wij hierbij nog graag enkele personen bedanken:

* Als 1ste Joop Stam die lange tijd bestuurslid geweest is van St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot. Door zijn raadslidmaatschap was dit niet meer mogelijk maar als vraagbaak bleef hij beschikbaar. Om gezondheidsreden is dit nu gestopt.

* Antje Doorenspeet, die wij ook altijd om informatie kunnen vragen en iedere keer weer bereid is om mee te denken.

* Bert Jan Netjes, voor de afgelopen 3 jaar als voorzitter/bestuurslid.

* Henk en Hennie Korthoef waar onze AED hangt. Zij doen dit met een geweldige inzet.

* Chiel en Marry voor het schoonhouden van het infopunt Loswal.

* Onze klankbordgroepleden. Deze groep bestaat uit ongeveer 35 personen en is een afspiegeling van ons dorp wat betreft leeftijd en het verenigingsgebeuren.

* Verder iedereen die op wat voor manier iets heeft gedaan voor Dorpsbelangen.

Deze nieuwsbrief is ook digitaal te vinden, eveneens op onze site: www.dorpsbelangenbelt-schutsloot.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ons altijd mailen (info@dorpsbelanbenbelt-Schutsloot.nl)of bellen.

 

Namens het bestuur St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot,

Secr. Jetty de Jonge

Beste inwoners van Belt-Schutsloot,

Eind 2014 is het goed om als Dorpsbelangen weer even terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat hebben we bereikt? Wat loopt volop? En wat lijkt niet haalbaar – wat je dan ook moet accepteren. En dat is best lastig! Was 2013 een jaar van veel succesvol afgeronde projecten; 2014 was een jaar van in de steigers zetten, op velerlei terrein. Het is goed om u te informeren over een aantal zaken waar we mee bezig zijn.

De rol van de overheid verandert en Dorpsbelangen verandert mee.

Het nieuwe college van B & W van Steenwijkerland heeft het Collegeprogramma voor de komende vier jaar niet voor niks ”Verantwoord anders” genoemd. Daarbij is er minder activiteit –lees : menskracht en budget- beschikbaar, en wordt er een groter beroep gedaan op de vrijwilligers in de kernen zelf, of te wel : participatie. De gemeente blijft meer op afstand, wel faciliterend waar zij kan, maar gaat niet meer als vanzelfsprekend voorop. Het college heeft al aangegeven dat zij in de toekomst het dorp -via Dorpsbelangen- vaker zal consulteren over zaken die het dorp aangaan of aan het dorp zal overlaten ter uitvoering. Er komt dus meer op ons af; de rol van Dorpsbelangen wordt groter.

Bestuur.

Het bestuur heeft sinds vorig jaar een wijziging ondergaan. Nadat Jan Dijkstra de plek van Adriaan Ploeg had opgevuld, is Bert Jan Netjes ons team komen versterken nadat Sip Piest was gestopt. Jan en Bert Jan, fijn dat jullie mee willen doen. We zijn echter nog niet op volle sterkte. We hebben nog een vacature, die we ook graag binnenkort willen vervullen, omdat we nu al merken dat het werk toeneemt. Adriaan en Sip, dank jullie wel voor jullie inzet en meedenken met Dorpsbelangen!  De samenstelling is nu als volgt:

- voorzitter: Trijntje Halfmouw                                     – secretaris: Jetty de Jonge

- penningmeester: Annie Klaver                                   – lid: tevens 2e voorzitter: Gert Stam

- lid: Joop Stam, adviserend, Ruud de Vries, Jan Dijkstra en Bert Jan Netjes.

Klankbordgroep

Om onze rol goed te kunnen vervullen hebben we ‘voeding’ vanuit de bevolking nodig via de klankbordgroep. Die was er al, met vertegenwoordigers vanuit diverse leeftijdsgroepen, maar de groep is erg klein geworden. Verbreding is nodig. Daarbij denken we aan de diverse verenigingen / stichtingen enz, die alle een vertegenwoordiger, en een plv. vertegenwoordiger aanwijzen als afgevaardigde in de klankbordgroep. Het is de bedoeling om tweemaal per jaar een bijeenkomst met de klankbordgroep te houden, waar de diverse zaken worden besproken die het dorp en de leefbaarheid ervan aangaan. Dat staat ook in onze statuten trouwens, het bevorderen van de leefbaarheid, het bevorderen van de samenwerking van en met de verenigingen enz. Het doel van St. Dorpsbelangen Belt-Schutsloot is dus een actieve klank-bordgroep in het leven roepen die een afspiegeling wordt van onze inwoners, waarin jong en oud, verenigingen/stichtingen, school, kerk, ondernemers en sporters zijn vertegenwoordigd. (Inmiddels zijn de verenigingen al benaderd.)

Dorpsplan

Hoewel het huidige dorpsplan nog niet eens zo oud is, de eerste aanzet is in 2010 in overleg met u als inwoners opgesteld, is deze uiteindelijk in 2012 vastgesteld. Toen is het ook aan het college van B & W aangeboden, maar we merken dat er een update nodig is. Redenen zijn: a) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, b) nieuwe rol van Dorpsbelangen, en c) het concreter benoemen van de projecten die we de komende jaren willen realiseren. Deze moeten een grondslag hebben in het dorpsplan. Dat geeft de meeste kans op subsidie.

Oproepje

Wie zou af en toe ons informatiepunt op de loswal Oosteinde spinrag- en vliegenpoepvrij willen maken??

Subsidie ”Maatschappelijke initiatieven”

De provinciale subsidie voor ons ingediend plan in het kader van ”Maatschappelijke initiatieven” liepen we mis. Er moest echt sprake zijn van een geheel nieuw plan ten behoeve van de bevolking om in aanmerking te komen voor de 3.000 euro. Enfin, we geven de moed niet op, en proberen ons plan op een andere manier van de grond te krijgen. Ideeen zijn er wel. We zullen u er te zijner tijd over informeren, na overleg met de klankbordgroep. Verheugend is het des temeer dat het dorpshuis De Zandbelt en de IJsclub Belt-Schutsloot wel de subsidie hebben gehad!

Keten

De tweede teleurstelling betreft de beide keten op de loswal tegenover de school. Die staan op gemeentegrond en dat mag niet. Na diverse overleggen met de gemeente en de jeugd van de beide keten is de conclusie dat de gemeente niet langer wil gedogen. De eerste keet staat er al zo’n 20 jaar – ook op grond van gedoogbeleid- maar landelijke wetgeving maakt dat voortaan onmogelijk. Gelukkig bleek er een ruime overgangsfase mogelijk. Voor 1 juli 2015 moet nu alles zijn opgeruimd, en geen dag later. Het is aan de jeugd om op particuliere grond een plekje te vinden. Want dat mag wel, zij het onder voorwaarden.  En ook Dorpsbelangen blijft actief meedenken wat een geschikte plek kan zijn. Want wij zijn ervan over-tuigd dat keten in een behoefte voorzien van de jeugd; dat het de sociale band versterkt, dat daar de gondelbouwersgroepen ontstaan en dat de keten overlast voorkomen. Of dit gevolgen heeft voor onze stroomkast aan de loswal kunnen we nog niet zeggen.

Bruggen en vlonders

Mede op aandringen van Dorpsbelangen is er een inspectie geweest van alle 39 bruggen in en om het dorp.

Er bleek veel mis te zijn. Inmiddels is fa Knipscheer in opdracht van de gemeente begonnen met het onderhoud, inclusief het straatwerk bij de bruggen. De brug bij het Otterswold is in zoverre hersteld dat auto-verkeer er over mag, echter geen vrachtverkeer. De laatste informatie is dat deze wordt vervangen. Ook de beide bruggen in de Arembergerweg –ten zuiden van de rietloods- moeten vervangen worden. Of en wanneer er overlast voor het verkeer is, wordt tijdig bekendgemaakt.

Breedband.

Net als in 2012 en in 2013 vraagt de aanleg van breedband de nodige aandacht, en een stuk creativiteit. In juni 2013 had de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de kernen en het buitengebied te verglazen. Benadrukt werd toen dat Belt-Schutsloot een kern is net als Steenwijk en dat er dus geen onderscheid tussen deze kernen is als het op de aansluitkosten aankomt.  Of men dat kan nakomen is voor ons een vraag. Mogelijk dat De Belt een pilot binnen de gemeente kan worden waar als eerste gestart gaat worden met de aanleg. En ook dit jaar was er weer een voorlichtingsavond, verzorgd door de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Weer was Dorpsbelangen erbij. Het belang van breedband in het buitengebied -de ”witte vlekken”- zoals De Belt, wordt breed onderschreven, maar het blijft een flinke kluif.

Wij denken vaak waarom moet het allemaal zo moeilijk? Graaf die gleuf en leg in de kabel. Maar voordat er een spa de grond in kan moet er een plan worden opgesteld –zgn businesscase- waarin de financiele haalbaarheid moet worden aangetoond; de aanpak op zich wordt beschreven inclusief organisatiestructuur / management, evt. personeel, operationeel plan en procedures. Het liefst zou gemeente/provincie zien dat we op de Belt een Cooperatie Breedband gaan vormen. Een –vrijwel- professionele organisatie, geleid door vrijwilligers…. Wordt te zijner tijd vervolgd.

Woningbouw

Inmiddels is het drie jaar geleden dat Dorpsbelangen de enquete naar de behoefte aan woningen heeft gehouden. We waren  blij met de uitnodiging van de gemeente om de presentatie van het plan bij te wonen waar een eerste schets werd gegeven van wat mogelijk was op de locatie van de rietschuur. Dat ligt al weer een tijdje achter ons. Ook u bent geinformeerd tijdens de druk bezochte informatieavond.

We hopen dat er een goede oplossing komt met begrip en respect voor een ieders belang. Dorpsbelangen is geen partij daarin en heeft ook niet een standpunt ingenomen. Het enige wat wij als dorpsbelang zien is realisatie van woningbouw. We hebben vanuit het verleden geleerd dat wanneer er niet gebouwd wordt op De Belt  er schoolklassen gaan ontstaan van 1 of 2 leerlingen. Hoe lang is het predikaat gezonde school dan nog van toepassing? Wat volgt er nog meer?

Periodiek is er ook overleg met Wetland Wonen, want ook via die lijn moeten we de behoefte aan woningen wakker houden. Maar inmiddels is Wetland Wonen erg terughoudend geworden wat bouwen betreft in kernen buiten Vollenhove en Oldemarkt. Dus nogmaals de oproep: Wie graag een huurwoning wil, geef je dan asjeblieft op!!!

Felicitaties

Een felicitatie namens Dorpsbelangen gaat uit naar Jan Jonkman jr. uit Vollenhove die met 60 prentbriefkaarten over oud-Belt-Schutsloot een zeer fraai boekwerk uitbracht via de IJsselacademie. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan zijn vader Jan Jonkman sr. zelf oud-Beltiger. Het ’tweede’ eerste exemplaar was voor Dorpsbelangen. Dank!

Felicitaties zijn er ook voor het bestuur van het dorpshuis De Zandbelt  en voor het bestuur van IJsclub. De vergunning voor de Zandbelt is er nog niet maar het ziet er echt naar uit dat men mag uitbreiden cq nieuw bouwen! Inmiddels worden ook andere fondsen aangeschreven voor subsidie om de beoogde huiskamer te realiseren. Het onderkomen van de ijsclub staat  inmiddels aan de ijsbaan van Belt-Schutsloot, het Belterwiede, en bijna alles via zelfwerkzaamheid. Super!

 

Met een hartelijke groet, Trijntje Halfmouw

2013 was een goed jaar voor de Stichting Dorpsbelangen. We hebben drie projecten uit het Dorpsplan Belt-Schutsloot gerealiseerd en op de catwalk mogen presenteren voor een groot publiek. (Daarover meer bij punt 4 ) Natuurlijk blijft er nog heel veel te doen! Het is goed om u daarom te informeren over een aantal zaken waar we verder druk mee zijn.

Vooraankondiging: We willen dit voorjaar weer een inwonersavond organiseren. De datum wordt nog bekend gemaakt.

  1. Straatverlichting Schutsloterpad.

In het dorpsplan was onze wens opgenomen om de oude sfeerloze verlichting langs het Schutsloterpad te vervangen door een meer streekeigen, duurzame verlichting. Met de gemeente overleg gehad, maar het geheel moest zo’n zestigduizend euro kosten. Maar geduld wordt beloond. Uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van de provincie Overijssel kwam geld vrij en via een goede samenwerking met de gemeente staan er nu fraaie lantaarns langs het pad.

  1. Parkeerplaatsen

Het realiseren van nieuwe parkeerplaatsen in het dorp heeft iets langer geduurd. Midden jaren negentig is in opdracht van Dorpsbelangen door studenten van de Hoogeschool Leeuwarden de behoefte  in beeld gebracht aan parkeerplaatsen in het dorp. Vooral tijdens perioden van vorst –ijspret- was het geen pretje voor de hulpdiensten om het dorp te bereiken omdat de auto’s van de bezoekers elke denkbare plek innamen. Nadat het rapport aan de gemeenteraad was aangeboden bleef het geruime tijd stil. Maar ook hier geldt dat geduld wordt beloond. Uit hetzelfde provinciale potje als de verlichting kwam geld beschikbaar voor de broodnodige parkeerplaatsen. Op vrijdag 18 oktober j.l. heeft gedeputeerde mevrouw Hester Maij, samen met wethouder Henk Boxum, drie van de vijf nieuwe parkeerlocaties op de fiets bezocht en daarmee officieel geopend

  1. Informatiepunt loswal Oosteinde

Het derde project dat op basis van het dorpsplan is gerealiseerd, is het Informatiepunt.  Dank zij subsidie van de gemeente, een bijdrage van zowel OBM verzekering Wanneperveen als Wetland Wonen, en de nodige zelfwerkzaamheid van alle bestuursleden hebben we de klus geklaard. Van en voor de Belt. Alle facetten van het dorp komen voorbij: de fraaie natuur, het zware leven van de turfstekers –met foto’s uit het archief van Aly- de visserij, de rietcultuur, ijspret, en vooral de gondelvaart! En eerlijk is eerlijk, als bestuur zijn we er best een beetje trots op dat het zo mooi geworden is; ook ’s avonds.

  1. Presentatie op de catwalk  – Belt-Schutsloot Winnaar!

Tijdens de onthulling door de wethouder en de gedeputeerde op 18 oktober werden wij als bestuur  uitgenodigd door mevrouw Maij om deze projecten te presenteren op de catwalk bij de feestelijke afsluiting van het provinciaal Meerjaren programma Landelijk Gebied. In de afgelopen 7 jaar is voor een bedrag van 1,2 miljard in Overijssel geinvesteerd in het landelijk gebied! Ruim 1500 projecten –van ruilverkaveling tot ingrijpen in de loop van de rivier de Vecht- werden uitgevoerd, waaronder de drie van ons. Op 9 december  j.l. was het zover. Conferentieoord Mooirivier te Dalfsen was afgeladen vol met bestuurders uit de gehele provincie Overijssel, ambtenaren en mensen van andere verenigingen van plaatselijk belang. Er waren uiteindelijk  slechts 25 van de 1500 projecten geselecteerd om zich te presenteren op de catwalk, verdeeld in vijf categorieen. Wij kwamen uit in categorie: Sociale vitaliteit en Leefbaarheid. Met twee panelen van het informatiepunt (gondelvaart en waterrecreatie) en een mondelinge toelichting op de projecten, presenteerden wij “Belt-Schutsloot en zijn saamhorigheid”. De drie beoordelingscriteria waren: 1. Basisvoorzieningen in stand houden en versterken, 2. Sociale cohesie en vitaliteit behouden, 3. Historische en kenmerkende waarden behouden en ontwikkelen. Met een nipte voorsprong op de concurrentie (waaronder Het Reestdal, Landgoed Rozendal en dorp Tilligte) hebben we gewonnen! Bloemen uit handen van gedeputeerde Maij en eeuwige roem viel ons ten deel.

De film die erbij hoort is nog te zien op de site van de gemeente Steenwijkerland/Wijken en kernen/Belt-Schutsloot/nieuwsarchief Belt-Schutsloot, en als onze site klaar is , uiteraard ook op www.dorpsbelangenBelt-Schutsloot.nl Met dank aan Hans Verburgh die in zeer korte tijd een prachtig promotiefilmpje in elkaar wist te zetten.

  1. Ondergronds afvalinzamelpunten.

In het najaar werden de inwoners van het dorp uitgenodigd door de gemeente om kennis te nemen van de plaatsen waar de ondergrondse containers zouden komen voor het restafval. En vijftal plaatsen waren genoemd, maar in goed overleg bleek een en ander ook nog mogelijk te verschuiven. Inmiddels zijn de containers geplaatst. De papieren afwikkeling – met toezending van informatie en het pasje voor de inwoners- volgt nog. De vijf locaties zijn: 1. Bij de brug over de Arembergergracht, 2. Bij de loswal van de school, 3. Bij de kleuterspeelplaats aan de kan van de Steenakkers, en 5. Bij de nieuwe parkeerplaats aan de loswal Oosteinde. In de brief of op het pasje wordt aangegeven waar men de zak restafval kwijt kan, zodat er voldoende capaciteit per locatie is/blijft.

  1. Breedband.

Wie regelmatig op internet moet zijn weet ervan mee te praten. Het is niet best met de snelheid! Dit vraagt dan ook de nodige aandacht. We willen dat ook bij de gemeente en provincie onder de aandacht brengen. Inmiddels heeft provinciale staten een flink bedrag beschikbaar gesteld de gehele provincie van goed en adequaat breedband /glasvezel te voorzien. Steenwijkerland is een pilot gemeente. In juni heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om de kernen en het buitengebied te verglazen. In het voorzitteroverleg (overleg van het college van B en W met alle voorzitters plaatselijk belang) is benadrukt dat Belt-Schutsloot een kern is net als Steenwijk en dat er dus geen onderscheid tussen deze kernen is als het op de aansluitkosten aankomt. Buitengebied is echt buiten de kernen. Gratis aansluiting zoals in de kernen, blijkt daar niet mogelijk. In november is er een voorlichtingsavond geweest over de plannen van de provincie, verzorgd door de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen. Dorpsbelangen was er uiteraard bij! Teleurstellend was dat in de definitie die bij de aanleg van glasvezel wordt gebruikt een andere definitie gegeven wordt aan kernen dan de gemeente hanteert. Bij de inventarisatie door de kabelaars wordt Belt Schutsloot gezien als een buitengebied, omdat daar nog geen enkele vorm van COAX of digitale verbinding aanwezig is, met alle gevolgen van dien! Wij zullen ons ook het komende jaar inzetten om toch enige vorm van prioriteit te bedingen in de aanleg van glasvezel, alleen al omdat dit in ons Dorpsplan duidelijk als een belangrijk aandachtspunt is opgenomen.

  1. Keten

De keten vragen onze blijvende aandacht, en die geven we ook graag. Wij zijn ervan overtuigd dat deze in een behoefte voorzien van de jeugd. Gelukkig ziet ook de gemeente het belang ervan, maar …. Wet-en regelgeving dwingt het college om de keten die op gemeentegrond staan te verwijderen/naar een andere locatie om te zien. En dat is niet eenvoudig op de Belt. In een overleg met de gemeente en de jeugd zelf zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden bekeken. Elders in de gemeente wordt vooral gezocht naar een plek op het achtererf, maar dat gaat voor de Belt niet op. Het achtererf is op de Belt bijna altijd in het zicht. Dus we zijn er nog niet uit. De gemeente is nu eerst aan zet.

  1. Woningbouw

Met de drie gebouwde woningen aan de Wilgenlaan, als vervaging van de drie bejaardenwoningen, en de drie woningen op de plaats van de Gereformeerde kerk, is in de ergste nood voorzien op de Belt. Maar we zijn er nog lang niet. Ook voor de jongere jeugd en de mensen die willen doorstromen is de nodige aandacht. De resultaten van de enquete ,die we twee jaar geleden als Dorpsbelangen hebben gehouden, is duidelijk. Ook de gemeente ziet deze noodzaak. Zodra er meer informatie is/komt wordt u geinformeerd.

Periodiek is er ook overleg met Wetland Wonen, want ook via die lijn moeten we de behoefte aan woningen wakker houden. Het is daarom vooral zaak van onze jeugd om zich tijdig op te geven voor een woning/als woningzoekende te laten registreren ook al denk je nog lang niet aan trouwen. Want het is echt een kwestie van jaren!  En ook hier geldt dat de aanhouder wint. Uit een gesprek met Wetland Wonen is ons gebleken dat lang niet alle (toekomstige) woningzoekers zijn ingeschreven bij de woningstichting. Alleen al om een goed inzicht in de behoefte te hebben is het van belang dat ieder die nu of in de toekomst een woning wil huren zich laat inschrijven. Om enig inzicht te geven: Boven de € 38.000,00 jaarinkomen komt nmen niet in aanmerking voor een huurwoning. Daaronder wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen met een huurprijs van € 370,00 per maand en boven de € 370,00. Woningen met een huurprijs lager dan € 370,00 worden alleen toegwezen aan gegadigden tussen 18 en 23 jaar. Bij de punten toekenning wordt rekening gehouden met de inschrijftermijn en de wens om in Belt Schutsloot te kunnen blijven wonen. Ook krijgt men extra punten wanneer men werkt binnen een straal van 15 km. Vanaf Belt Schutsloot.    Het is dus van het grootste belang dat men zich vroegtijdig laat inschrijven wanneer men een woning wenst van Wetland Wonen

  1. Inspectie bruggen en vonders (door Gert)
  2. Dorpshuis.

Het bestuur van het Dorphuis heeft te kennen gegeven dat zij op termijn aanpassingen willen realiseren aan het dorpshuis, teneinde er een meer multifunctioneel karakter aan te geven. Hierover is overleg geweest met Dorpsbelangen. De intentie is uitgesproken dat gezamenlijke inzet gewenst is om tot resultaat te komen. Dorpsbelangen heeft toegezegd samen te werken met het bestuur van het Dorpshuis om tot verbetering en mogelijk nieuwe initiatieven te komen voor het gebruik van het Dorpshuis.

Met vriendelijke groet,

Trijntje Halfmouw,  voorzitter

Voor u ligt weer een nieuwsbrief van Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot.

Het afgelopen jaar is het bestuur opnieuw gewijzigd. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Trijntje Halfmouw – voorzitter
Jetty de Jonge – secretaresse
Annie Klaver-Klaver – penningmeester
Gert Stam – bestuurslid en tweede voorzitter
Joop Stam – bestuurslid
Sip Piest – bestuurslid
Ruud de Vries – bestuurslid

In de loop van het jaar hebben Geertje Jonkman en Frans Glas afscheid genomen van het bestuur. Via deze weg willen we hen bijzonder bedanken voor hun inzet gedurende vele jaren. Frans was vele jaren betrokken bij Dorpsbelangen!!

Voor al uw vragen en suggesties kunt u bij één van deze bestuursleden terecht. Ook de afgelopen periode is het bestuur weer overladen met zaken die ons dorp aangaan. Het doet ons genoegen dat er enkele grote zaken afgerond zijn. Dat nog vele zaken “op de pennen staan” zal niemand verbazen. In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal actuele onderwerpen.

1. Evaluatie opschoondag
2. De verlichting langs het Schutsloterpad.
3. Veiligheid.
4. Wandelpad
5. Parkeerplaatsen en informatiepunt.
6. Breedband aansluitingen
.
7. Zonnepanelen

1. Evaluatie opschoondag.

Op 16 juni jl. was het zover. Een gezamenlijke actie van de Oranjevereniging en de Stichting Dorpsbelangen mondde uit in een complete vuilstortlocatie op de loswal langs de Belterweg. De gemeente had in samenwerking met ROVA een aantal containers geplaatst waarin de inwoners van Belt Schutsloot hun overtollige rommel konden brengen met het doel het dorp weer een fris en schoon aanzien te geven. Noch het bestuur van Dorpsbelangen noch de Oranjevereniging hadden verwacht dat deze actie zo’n succes zou worden. Reeds lang voordat de opening een feit was (8.00 uur zaterdagmorgen) waren de eerste spullen al afgeleverd, soms door mensen die niet helemaal in de doelgroep pasten, maar toch! Het werd een geweldige happening. Wat was er lang gespaard om dit gebeuren te doen slagen. Vele containers werden gevuld en het dorp lag klaar om gekozen te worden tot het Leukste Dorp van Overijssel.

Toch waren er wel een aantal leerpunten, waar de volgende keer op gelet moet worden:

1. Het zou goed zijn ook een chemische container te plaatsen.

2. Het gebrachte vuil zou beter gesorteerd aangeleverd moeten worden om direct in de goede

container te kunnen deponeren en

3. Afgesproken was dat van 8.00 uur tot 12,.00 uur het verzamelpunt de spullen zou innemen.

Dat er nu al op vrijdagmorgen gestort is moet voorkomen worden. Dat kunnen we met z’n

allen toch wel afspreken!! Toch??

Het is goed vanaf deze plaats allen mensen die hebben meegewerkt om dit tot een succes te maken te bedanken. Mensen van de Oranjevereniging, De gemeente, Rova en niet te vergeten de bedrijven die belangeloos materieel beschikbaar hebben gesteld (Firma de Jonge). Ook de vele anderen die mee hebben gewerkt: Bedankt voor het slagen van deze dag!

Het leukste dorp van Overijssel zijn we er niet mee geworden, maar jongens wat een geweldig feest was dat! Vanaf deze plaats een felicitatie aan de organiserende IJsclub Nooitgedacht!!!

2. De verlichting langs het Schutsloterpad.

Onlangs is de nieuwe verlichting langs het Schutsloterpad aangebracht. Energiezuinige lantaarns hebben plaats gemaakt voor de oude verlichting. Na enkele aanloopproblemen lijkt de nieuwe verlichting goed te werken en is de verlichting langs de Schutsloot weer up-to-date, een nostalgische vorm, gecombineerd met ultramoderne verlichtingstechnieken.

3. Veiligheid.

Op verschillende bijeenkomsten komt Veiligheid en het gevoel veilig te wonen aan de orde. Velen zullen zeggen dat een gevoel van veiligheid geen garanties biedt over de mate waarin de veiligheid gegarandeerd kan worden. Veiligheid kan verhoogd worden door op kleine punten rondom het huis alert te zijn. Laat geen ladders voor het grijpen rond het huis liggen, zorg voor een goed slot op huis en schuren. Bewegingssensoren voor buitenverlichting schrikt erg af voor degene die kwade zin hebben. Let op ramen die soms vergeten worden. Allemaal zaken die de veiligheid vergroten. Belt Schutsloot is niet onveilig, maar de gelegenheid maakt ook de dief. Wees alert wanneer verdachte figuren worden waargenomen, noteer de gegevens of maak een foto van verdacht zaken hen geef dit onmiddellijk aan de politie door!

4. Wandelpad.

Na een enthousiaste start zijn we tot de conclusie gekomen dat een wandelpad van Belt-Schutsloot naar St. Jansklooster nog een stap te ver is. We hebben er van geleerd en tevens wordt nagedacht over de vraag, en wat dan? Wat is wel haalbaar?

5. Parkeerplaatsen en informatiepunt.

De gemeente heeft nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en bestaande parkeerplaatsen uitgebreid of opnieuw ingericht. Op de parkeerplaats bij de loswal aan de Belterweg zal nog een informatiepunt gebouw worden. Dorpsbelangen is hierover druk in onderhandeling en poogt ook hiervoor een sponsorbijdrage te bemachtigen. Loopt soms minder vlot dan aanvankelijk gedacht, maar ook hier zal het doorzettingsvermogen overwinnen. Een informatiepunt, waarin bezoekers van ons mooie dorp voorgelicht kunnen worden over de geschiedenis en de mooie punten van nu staat hoog op het wensenlijstje van Dorpsbelangen!

6. Breedband aansluitingen.

Levend in een tijd, waarin e-mail, internet, werken op afstand en elektronische hulpmiddelen een steeds belangrijker plaats in ons dagelijks leven innemen vraagt een voortdurende aanpassing van infrastructuur om dit alles mogelijk te maken. In Belt Schutsloot liggen we wat dat betreft niet voorop. Toch wordt dit steeds belangrijker. Glasvezel, breedbandinternet verbindingen worden steeds meer een noodzaak om ook op dat terrein up-to-date te blijven.

De gemeente is momenteel bezig – als pilot voor de provincie – met haalbaarheidsstudies om ook in het buitengebied hoogwaardig elektronisch dataverkeer mogelijk te maken. De kosten per aansluiting zijn nog niet bekend. Er wordt een aantal varianten uitgewerkt door de provincie. Provinciale Staten hebben 10 oktober maar liefst 70 miljoen beschikbaar gesteld voor de gebieden die voor marktpartijen niet aantrekkelijk zijn. Ook wij als buitengebied vallen binnen de doelgroep. Wanneer 30 tot 50% van de huishoudens meedoet, gaat het project door.

(Aanvulling met nadere info van prov )

Dorpsbelangen is betrokken bij de voorbereiding en Wethouder van der Terp heeft ons toegezegd dat wij als eerste geïnformeerd worden wanneer belangrijke stappen door de gemeente gezet gaan worden . We wachten verdere ontwikkelingen gespannen af.

7. Energiezuinig wonen, w.o zonnepanelen.

Er is veel gaande over energiezuinig wonen. Ook hierin neemt de provincie het voortouw met het programma ‘Slim energie thuis’ binnen de Overijsselse Aanpak 2.0.

Onderstaande informatie is van de website van de gemeente Steenwijkerland. Het energieloket van de gemeente kan u verder helpen indien u belangstelling heeft.

Wanneer er mensen gebruik willen maken van een gezamenlijke aanpak, en daarmee de premie van de provincie willen benutten, laat het ons weten zodat we mensen met elkaar in contact kunnen brengen. Want samen kom je verder!

Ook Steenwijkerland heeft zich aangesloten bij de Overijsselse Aanpak 2.0. Particuliere woningeigenaren in Steenwijkerland die hun woning isoleren kunnen daarom in aanmerking komen voor een Duurzaamheidpremie van maximaal 900 euro. Daarnaast kunnen woningbezitters voor investeringen in duurzame energie en energiebesparing profiteren van een veel lagere rente dan de marktrente als ze gebruik maken van de Duurzaamheidlening.

Overijselse Aanpak 2.0

Provincie Overijssel wil de bestaande woningvoorraad verduurzamen en heeft hiervoor de Overijsselse aanpak 2.0 ontwikkeld. Uitgangspunt is het stimuleren van de vraag naar energiebesparende maatregelen en het tegelijkertijd activeren van de bedrijven die de gemeentelijke loketfunctie op termijn over kunnen nemen.

Duurzaam Steenwijkerland

Steenwijkerland heeft onder de noemer Duurzaam Steenwijkerland particuliere woningeigenaren afgelopen jaren gestimuleerd om energiebesparende maatregelen in de eigen woning te nemen. Veel woningeigenaren hebben geprofiteerd van de gemeentelijke subsidieregeling en een energieadvies gekregen en maatregelen uitgevoerd.

Duurzaamheidpremie en Duurzaamheidlening

Het college van burgemeester en wethouders en de raad vinden het belangrijk om Duurzaam Steenwijkerland voort te zetten en hebben daarom besloten het energieloket te continueren binnen de Overijsselse Aanpak 2.0. Belangrijk onderdeel van de Overijsselse Aanpak 2.0 is 100 % financiering van de Duurzaamheidlening door de provincie. De Overijsselse Duurzaamheidlening kan ingezet worden voor de financiering van energiebesparende maatregelen (zoals isolatie), opwekking van duurzame energie (bijvoorbeeld zonnepanelen) en voor woningverbetering die verband houdt met energiebesparing (zoals schilderwerk van de kozijnen na het vervangen van het glas). De lening bedraagt minimaal 2.500 en maximaal 7.500 euro bij een looptijd van 10 jaar of minimaal 7.500 en maximaal 20.000 euro bij een looptijd van 15 jaar. De rente is 3% lager dan de marktrente, met een minimum van 0.5%.

Daarnaast financiert de provincie Overijssel ook de Duurzaamheidpremie. Particuliere woningeigenaren kunnen geld terug ontvangen voor gerealiseerde isolatiemaatregelen. De premie is minimaal 300 euro voor één gerealiseerde maatregel en kan oplopen tot 900 euro bij twee gerealiseerde maatregelen en een gezamenlijke aanvraag in de eigen buurt met minimaal twee anderen. De buren die meedoen worden geacht ook twee isolatiemaatregelen te hebben doorgevoerd. Allen ontvangen dan 900 euro premie. Belangrijk bij het aanvragen van de premie is dat deze van te voren gereserveerd moet worden. Daarna is er 26 weken de tijd om uit te voeren.
Reserveren van de premie en het aanvragen van de duurzaamheidlening kan online. De brochure ‘Slim Energie Thuis’ kunt u downladen.