Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

“Belt-Schutsloot  laat regelmatig zien waarin een klein dorp groot kan zijn.”

Met deze slogan geven we aan dat we trots zijn op ons kleine dorpje.

Met nog geen 600 inwoners  was Belt-Schutsloot – in de Kop van Overijssel en prachtig ingeklemd tussen de Wieden – in 2012 finalist bij de verkiezing van het mooiste dorp van Overijssel. De basis daarvan is de saamhorigheid binnen het dorp. Samen bereid om de schouders ergens onder te zetten. Samen ergens voor gaan. Mooie voorbeelden daarvan zijn een bloeiend verenigingsleven, het organiseren van fraaie schaatstoertochten in de winter en bovenal het gondelbouwen in de zomer.

De statuten van de St. Dorpsbelangen dateren van 22 februari 2002, maar de stichting op zich bestaat al veel langer. Waarschijnlijk van rond 1970??

De vier doelstellingen die in de statuten zijn benoemd zijn: 1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de bewoners / 2. het verstevigen van de band  en het gevoel van saamhorigheid / 3. het handhaven van het woon- en leefklimaat / 4. het bevorderen van de plaatselijke organisaties/verenigingen.

De Stichting Dorpsbelangen Belt-Schutsloot heeft zijn visie in het dorpsplan opgenomen. Op basis daarvan zijn recent enkele mooie projecten  uitgevoerd, waaronder het informatiepunt aan de loswal Oosteinde.  (Zie pagina Actueel)

“Kortom; Belt-Schutsloot leeft!”

 

logo