Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

Dorpsbelangen Belt-Schutsloot

De gemeente en ROVA werken aan een optimale afvalinzameling. Hierdoor zijn de inzamelroutes voor 2017 gewijzigd.
Op www.rova.nl/afvalkalender ziet u eenvoudig en snel of de afvalinzameling op uw adres het komende jaar wijzigt.